Pregled sure Ta-ha - Ta-ha

objavljena u Meki


1. Ta-ha


2. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš


3. Već da bude pouka onome koji se boji


4. Objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih


5. Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio


6. Njegovo je što je na nebesima, i na zemlji, i što je između njih, i što je pod zemljom


7. Ako se ti glasno moliš, pa, On zna i što je tajno i što je još skrovitije


8. Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima


9. A da li je do tebe doprla vijest o Musau


10. Kada je vatru ugledao, pa čeljadi svojoj rekao:Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati


11. A kad do nje dođe, neko ga zovnu:O Musa


12. Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva


13. Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj


14. Ja sam,uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene nema; pa Meni ibadet čini i namaz obavljalj


15. Čas oživljenja će sigurno doći, od svakoga ga tajim, kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti


16. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u njeg onaj koji u njega ne vjeru je i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen


17. A što ti je to u desnoj ruci, o Musa


18. Ovo je moj štap, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe


19. Baci ga, o Musa!, reče On


20. I on ga baci,kad on, zmija koja mili


21. Uzmi je i ne boj se! reče On.Mi ćemo je vratiti u ono što je prije bila


22. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna; i eto, znamenje drugo


23. Da ti pokažemo neke od Naših čuda


24. Idi Faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio


25. Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim prsa moja


26. I olakšaj zadatak moj


27. Odriješi uzao sa jezika mog


28. Da bi razumjeli govor moj


29. I podaj mi za pomoćnika iz porodice moje


30. Haruna, brata mog


31. Osnaži me njime


32. I učini drugom u zadatku mome


33. Da bismo Te mnogo hvalili


34. I da bismo Te mnogo spominjali


35. Ti, uistinu, znaš za nas


36. Udovoljeno je molbi tvojoj. o Musa, reče On


37. Ukazali smo ti milost Svoju još jednom


38. Kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stiče


39. Metni ga u sanduk i u rijeku baci,rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.I na tebe sam bacio ljubav od Mene i da rasteš pod okom Mojim


40. Kada je sestra tvoja otišla i rekla: Hoćete li da vam ja pokažem onu koja će se o njemu brinuti? Mi smo te majci tvojoj povratili da se raduje i da više ne tuguje. A ti si ubio jednog čovjeka, pa smo te Mi brige oslobodili i raznim nevoljama te iskušali pa spasili.I ti si ostao godinama među stanovnicima Medjena,zatim si,o Musa, u pravo vrijeme došao


41. I Ja sam te za Sebe izabrao


42. Idite ti i tvoj brat, sa dokazima Mojim, i neka sam vam Ja uvijek na pameti


43. Idite Faraonu on se, doista, osilio


44. Pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao


45. Gospodaru naš, rekoše oni, bojimo se da nas odmah na muke ne stavi ili da svaku mjeru zla ne prekorači


46. Ne bojte se!,reče On, Ja sam sa vama, Ja sve čujem i vidim


47. Idite k njemu i recite: "Mi smo poslanici Gospodara tvoga, pusti sinove Israilove da idu sa nama i nemoj ih mučiti!Donijeli smo ti dokaz od Gospodara tvoga,nek živi u miru onaj koji Pravi put slijedi


48. Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga koji ne povjeruje i ko glavu okrene


49. Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?, upita Faraon


50. Gospodar naš je Onaj Koji je svemu dao oblik a zatim ga uputio


51. A što je sa narodima davnašnjim?, upita on


52. Znanje o njima kod Gospodara je moga, u Knjizi!, reče Musa, Gospodaru mome ništa skriveno nije i On ne zaboravlja


53. On je za vas Zemlju posteljom učinio i po njoj vam prolaze utro, i On spušta s neba kišu!, Samo Mi dajemo da uz njenu pomoć u parovima niče bilje raznovrsno


54. Jedite i napasajte stoku svoju! To su dokazi za one koji pameti imaju


55. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti


56. Mi smo Faraonu sve dokaze naše pokazali, ali je on ipak porekao i da povjeruje odbio


57. Zar si došao da nas pomoću vradžbine svoje iz zemlje naše izvedeš, o Musa!, upitao je


58. I mi ćemo tebi vradžbinu sličnu ovoj doista, pripremiti! Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi


59. Neka ročište bude na dan gizde , reče Musa, i nek se narod izjutra sakupi


60. I Faraon ode sakupi čarobnjake svoje i poslije dođe


61. Teško vama! , reče Musa. Ne iznosite laži o Allahu, pa da vas On kaznom uništi, a sigurno neče uspjeti onaj koji laži iznosi


62. I oni se, tiho šapćući, stadoše o svom poslu između sebe raspravljati


63. Ova dvojica su čarobnjaci , rekoše jedni drugima - hoće da vas vradžbinama svojim iz zemlje vaše izvedu i da unište vjeru vašu prelijepu


64. Zato lukavstvo svoje pametno pripremite, a onda u red stanite. Ko danas pobijedi, sigurno će postići što želi


65. O Musa , rekoše oni, hoćeš li ti ili ćemo najprije mi baciti


66. Bacite vi!, reče on, i odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću


67. I Musa u sebi osjeti zebnju


68. Ne boj se! , rekosmo Mi, ti ćeš, doista, pobijediti


69. Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti


70. I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći: Mi vjerujemo u Harunova i Musaova Gospodara


71. Vi ste mu povjerovali, viknu Faraon- prije nego što sam vam ja dopustio! On je učitelj vaš, on vas je vradžbini naučio i ja ću vam, zacijelo, unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete znati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji


72. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam Onoga Koji nas je stvorio, odgovoriše oni, pa čini što hoćeš, to možeš da učiniš samo u životu na ovom svijetu


73. Mi vjerujemo u Gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio i vradžbine na koje si nas ti primorao. A Allah je bolji i trajnije nagrađuje


74. Onoga koji pred Gospodara svoga kao mušrik dođe - čeka Džehennem; u njemu neće ni umrijeti ni živjeti


75. A one koji pred Njega dođu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni


76. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u njima će oni vječno ostati, i to će biti nagrada za one koji se budu od grijeha očistili


77. I Mi objavismo Musau: Noću izvedi robove Moje i sa njima suhim putem kroz more prođi, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti


78. A Faraon je za njima sa vojskama svojim krenuo, pa ih je poklopilo od mora ono što ih je poklopilo


79. I Faraon je narod svoj u zabludu doveo, a nije na Put pravi izveo


80. O sinovi Israilovi, Mi smo vas od neprijatelja vašeg izbavili, i vama na desnoj strani Tura rok zakazali, i manu i prepelice vam slali


81. Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni da vas ne bi snašla srdžba Moja; a koga snađe srdžba Moja - nastradao je


82. Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu istraje


83. A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa


84. Evo idu za mnom, odgovori on, a požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan


85. Mi smo narod tvoj, poslije tvog odlaska, u iskušenje stavili, reče On, I njih je zaveo Samirija


86. I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. O narode moj, reče, zar vam Gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili hoćete da vas stigne srdžba Gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali


87. Nismo od svoje volje prekršili obećanje koje smo ti dali, odgovoriše. Bili smo natovareni teretima, nakitom narodnim, pa smo to pobacali. A to isto uradio je i Samirija


88. Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče, i oni su onda rekli: Ovo je vaš bog i Musaov bog, pa je on zaboravio


89. Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im može ikakvu korist pribaviti


90. A njima je Harun još prije govorio: O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni; Gospodar vaš je Svemilosni, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje


91. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa rekoše oni


92. O Harune, povika Musa- šta te je spriječilo, kad si ih vidio da su zalutali


93. Da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao


94. O sine moje majke, reče Harun - ne hvataj me za bradu i za kosu moju! Ja sam se plašio da ti ne rekneš: Razdor si među sinovima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao


95. A šta si ti to htio, o Samirija?, upita Musa


96. Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli, odgovori on, pa sam šaku zemlje sa traga Izaslanikova uzeo i to bacio, i, eto, tako mi to uljepša moja duša


97. E onda se gubi! , reče Musa, čitavog svog života ćeš govoriti: Nema doticanja! , a čeka te još i određeni Čas koji te neće mimoići. Pogledaj samo ovoga tvog 'boga' kojem si se klanjao: mi ćemo ga sigurno spaliti i po moru mu prah rasuti


98. Vaš bog je, Allah, drugog boga osim Njega nema! On sve zna


99. I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti o onome što je već prošlo i dali smo ti od Nas Opomenu


100. Ko se od nje okrene, na Sudnjem danu će doista teško breme ponijeti


101. Vječno će tako ostati, a jeziv tovar će im na Sudnjem danu biti


102. Na Dan kada će se u rog puhnuti - Toga Dana ćemo nevjernike modre sakupiti


103. I jedan drugom će tiho govoriti: Niste ostali više od deset dana


104. Mi dobro znamo o čemu će oni govoriti kad najrazboritiji između njih rekne: ostali ste samo dan jedan


105. A pitaju te o planinama, pa ti reci: Gospodar moj će ih u prah pretvoriti i zasuti


106. A mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti


107. Ni udubina ni uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti


108. Toga dana će se oni glasniku odazvati, od koga odstupanja nema i pred Svemilosnim će se glasovi stišati i ti ćeš samo šapat čuti


109. Toga dana će biti od koristi zauzimanje samo onoga kome Svemilosni dopusti i čijim riječima je zadovoljan


110. On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti


111. Lica će se Živom i Vječnom pokoriti, onaj koji Mu je druge ravnim smatrao, svaku nadu će izgubiti


112. A onaj ko je dobra djela činio, a vjernik je bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti


113. I, eto, tako Mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i u njemu prijetnje ponavljamo da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio


114. Neka je uzvišen Allah, Vladar Istiniti! I ne žuri s čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, i reci:Gospodaru moj, Ti znanje moje povećaj


115. A Adema smo još prije obavezali, pa on zaboravi i ne nađosmo kod njega odlučnosti


116. A kad smo melekima rekli: Poklonite se Ademu, svi su se oni poklonili, samo Iblis nije htio


117. O Ademe!, rekli smo, ovo je zaista neprijatelj tebi i tvojoj ženi, zato nikako ne dozvoli da on bude uzrok vašem izlasku iz Dženneta, pa da se onda mučiš


118. U njemu nećeš ni ogladnjeti ni go biti


119. U njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti


120. Ali šejtan mu poče bajati i govoriti: O Ademe, hoćeš li da ti pokažem drvo besmrtnosti i carstvo koje neće nestati


121. I njih dvoje pojedoše s njega i ukazaše im se stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće dženetsko stavljati, tako Adem nije Gospodara svoga poslušao i s puta je skrenuo


122. Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na Pravi put ga uputio


123. Izlazite iz njega svi, reče On, jedni drugima ćete neprijatelji biti! Od Mene će vam uputa dolaz ti, i onaj ko bude slijedio Uputu Moju neće zalutati i neće nesrećan biti


124. A onaj ko se okrene od Opomene Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu žemo ga slijepim oživiti


125. Gospodaru moj , reći će, zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao


126. Evo zašto , reći će On. Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen


127. I tako ćemo Mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onom svijetu bit će, uistinu, bolnija i vječna


128. Zar njima nije poznato koliko smo naroda prije njih uništili, onih po čijim nastambama oni hode! To su, zaista, dokazi za ljude pametne


129. I da nije prije izrečene riječi Gospodara tvoga, kazna bi već bila neminovna


130. Zato otrpi njihove riječi i Gospodara svoga slavi, zahvaljujući Mu, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i slavi Ga u noćnim časovima, i na krajevima dana, da bi bio zadovoljan


131. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, a opskrba Gospodara tvoga bolja je i vječna


132. Naredi porodici svojoj da obavljaju namaz i ustraj u tome! Mi ne tražimo od tebe opskrbu, Mi tebe opskrbljujemo! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak


133. Mnogobošci govore: Zašto nam ne donese kakvo čudo od Gospodara svoga? A zar mi ne dolazi objašnjenje o onome što ima u prijašnjim listovima


134. A da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli: Gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi Tvoje slijedili prije nego što smo uništeni i osramoćeni postali


135. Reci: Svako očekuje, pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici prave vjere i ko je bio na Pravom putu