Pregled sure El-Kalem - Kalem

objavljena u Meki


1. "Nun, Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,"


2. "ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud,"


3. "ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti"


4. "I, zaista, ti si na velikom (stepenu) ćudoređa"


5. "i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,"


6. "ko je od vas u zaveden"


7. "Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na pravom putu,"


8. "Pa ne pokoravaj se poricateljima"


9. "oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili"


10. "i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena"


11. "klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi"


12. "škrca, nasilnika, velikog grješnika"


13. "surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza"


14. "samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova"


15. "koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju: 'To su samo naroda drevnih priče!"


16. "nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!"


17. "Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je sigurno rano izjutra obrati"


18. "a nisu rekli: "Ako Allah da!"


19. "I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća"


20. "i ona osvanu opustošena."


21. "A u zoru oni su jedni druge dozivali: "


22. 'Poranite u bašču svoju ako je mislite obrati!'


23. "I oni krenuše tiho razgovarajući: "


24. "Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!"


25. "I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti"


26. "a kad je ugledaše, povikaše: "Mi smo zalutali;"


27. "ali ne, - svega smo lišeni!"


28. "Ponajbolji između njih reče: 'Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!'"


29. "'Slavljen neka je Gospodar naš!', rekoše, 'mi smo, uistinu, nepravedni bili!'"


30. "I onda počeše jedni druge koriti."


31. "'Teško nama!', govorili su, 'mi smo, zaista, obijesni bili';


32. "'Gospodar naš nam može bolju od nje dati, samo od Gospodara našeg mi se nadamo naknadi!'"


33. "Eto takva je bila kazna, a na onom svijetu je, nek znaju, kazna još veća!"


34. "Za one koji se budu bojali Allaha bit će, zaista, Dženneti uživanja u Gospodara njihova"


35. "zar ćemo muslimane sa zločincima izjednačiti?! "


36. "Šta vam je, kako rasuđujete?"


37. "Zar vi imate Knjigu, pa u njoj čitate"


38. "da ćete imati ono što vi izaberete?"


39. "Zar vi imate od Nas zakletve koje će do Sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi prosudite imati?"


40. "Upitaj ih ko je od njih jamac za to."


41. "Ili, imaju li oni saučesnike (Allahu)? Pa neka saučesnike svoje dovedu, ako govore istinu."


42. "Na Dan kada se Noga otkrije i kada budu pozvani da licem na tlo padnu pa ne budu mogli. "


43. "Oborenih pogleda svojih, poklopit će ih poniženje! A bili su pozvani da licem na tle padaju dok su zdravi bili"


44. "Pa,ostavi Mene i one koji ovaj Govor poriču, Mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju (patnji) približavati"


45. "i vremena im davati, jer je obmana moja, zaista,čvrsta!"


46. "Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni?"


47. "Ili je kod njih znanje gajba, pa oni prepisuju?"


48. "Ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao onaj što u kitu bi, kad je zavapio, a ogorčen je bio"


49. "i da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio,"


50. "ali, Gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri."


51. "Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Opomenu slušaju, govoreći: 'On je, uistinu, luda!' "


52. "A on je (Kur‘an) samo svijetu cijelom opomena! "