Pregled sure El-Vaki`a - Događaj

objavljena u Meki


1. "Kada se Događaj dogodi",


2. događanje njegovo niko neće poricati,


3. neke će poniziti, a neke uzvisiti;


4. kad se Zemlja jako potrese


5. i brda se u komadiće zdrobe,


6. i postanu prašina razasuta,


7. vas će tri vrste biti:


8. oni dešnjaci - ko su dešnjaci?!


9. "I oni ljevaci - ko su ljevaci?!"


10. "I oni prvi - uvijek prvi!"


11. Oni će Allahu bliski biti


12. u dženetskim baščama naslada."


12. "O vjernici, kad (hoćete da) s Poslanikom tajno razgovarate, prije vašeg (tajnog) razgovora milostinju udijelite. To je za vas bolje i čistije. A ako ne nađete (ništa) - pa, Allah, zaista, prašta i milostiv je."


13. "Bit će ih mnogo iz prvih,


14. "a malo iz zadnjih"


15. na divanima izvezenim,


15. "Nikakva se otkupnina danas od vas neće primiti, a ni od onih koji nisu vjerovali; vatra će biti prebivalište vaše, ona vam baš odgovara, a užasno je ona boravište!"


16. "...jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti"


16. "Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna i mnogi su od njih nevjernici. "


17. .“Služit će ih vječno mladi mladići",


18. "Sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg",


19. "...od koga ih glava neće boljeti i zbog koga neće pamet izgubiti",


20. "I voćem koje će sami birati


21. "I mesom ptičijim kakvo budu željeli."


22. "U njima će biti i hurije očiju krupnih",


23. slične biseru u školjkama skrivenom,


24. "...kao nagrada za ono što su činili",


25. "U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,


26. "Nego samo riječi 'Mir, mir!'"


27. "A oni sa desne strane - ko su oni sa desne strane?"


28. "Bit će među lotosovim drvećem bez bodlji",


29. "...i među bananama plodovima nanizanim."


30. "...u hladovini prostranoj",


31. "...pored vode tekuće",


32. "I usred voća svakovrsnog


33. "...kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti."


34. "I na posteljama uzdignutim",


35. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti


36. i djevicama ih učiniti,


37. milim muževima njihovim i godina istih


38. za one sa desne strane",


39. "...bit će ih mnogo od naroda drevnih"


40. "a mnogo i od kasnijih",


41. "A oni sa lijeve strane - ko su oni sa lijeve strane?!


42. "Oni će biti u vrelom dašku vatre i vodi ključaloj"


43. "i u sjeni dima čađavog",


44. "U kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine."


45. "Oni su prije toga raskošnim životom živjeli",


46. i uporno teške grijehe činili


47. "...i govorili su: 'Zar kad umremo i zemlja i kosti postanemo - zar ćemo zbilja biti oživljeni"


49. "zar i drevni naši preci?!'"


49. "Reci: "I drevni i kasniji",


50. "u određeno vrijeme, jednog određenog dana bit će sakupljeni'",


51. "I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljavanje, "


52. sigurno sa drveta Zekum jesti


53. i njime ćete trbuhe puniti,


54. Pa zatim na to vodu ključalu piti


55. poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti:


56. "to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!"


57. "Mi vas stvaramo - pa zašto ne povjerujete?"


58. "Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete "


59. "vi oblik dajete ili Mi to činimo?"


60. "Mi određujemo kad će ko od vas umrijeti, i niko Nas ne može spriječiti "


61. "da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo."


62. "Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?"


63. "Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete?"


64. "Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo? "


65. Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:


66. "Mi smo, doista, oštećeni,"


67. čak smo svega lišeni!'


68. Kažite vi Meni: vodu koju pijete -


69. da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?


70. možemo je slanom učiniti - pa zašto niste zahvalni?


71. "Kažite vi Meni: vatru koju palite",


72. "Da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi ",


73. " Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače;"


74. "Zato slavi ime Gospodara svoga Veličanstvenog",


75. "I kunem se mjestima postepenog spuštanja" (Kur'ana),


76. "...a to je, da znate, zakletva velika",


77. "On je, zaista, Kur'an plemeniti",


78. "U Knjizi brižljivo čuvanoj",


79. Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti!


80. On je objava od Gospodara svjetova",


81. "...Pa, kako ovaj govor omalovažavate?"


82. "I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana - vi u njega ne vjerujete!"


83. "A zašto vi, kad duša do guše dopre,


84. "...i kad vi budete tada gledali",


85. a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite -


86. zašto je onda, ako račun nećete polagati,


87. "ne povratite, ako istinu govorite?"


88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski -


89. udobnost i opskrba lijepa i dženetske blagodati njemu!


90. “A ako bude jedan od onih s desne strane,”


91. “ pa selam tebi od onih s desne strane.”


92. “A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,"


93. "pa ključalom vodom bit će ugošćeni.”


94. “I u ognju prženi”.


95. "Sama je, istina, zbilja, sve ovo",


96. "Zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog."