Pregled sure Ez-Zarijat - Oni koji pušu

objavljena u Meki


1. U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! "Tako mi onih koji uzdižu prašinu"


2. i onih koji teret nose


3. onih koje plove lahko


4. i onih koji naredbe sprovode


5. Istina je, zaista, ono čime vam se prijeti.


6. Nagrada i kazna sigurno će biti.


7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva


8. vi govorite nejednako


9. "Od Njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti"


10. "Neka prokleti budu lažljivci


11. koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni


12. Oni pitaju: 'Kada će Dan Sudnji?'


13. Onoga dana kada se u vatri budu pržili


14. Iskusite kaznu svoju - to je ono što ste požurivali."


15. "Oni koji su se Allaha bojali - u dženetskim baščama će, među izvorima, boraviti.


16. Primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,


17. noću samo malo spavali


18. i u praskozorje oprost od grijeha molili


19. a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.


20. Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju


21. a i u vama samima - zar ne vidite?


22. A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava


23. i, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!"


24. "Da li je doprla do tebe vijest o počašćenim gostima Ibrahimovim ? "


25. Kad mu oni uđoše i rekoše: 'Mir Vama!', i on reče: 'Mir vama', ljudi neznani


26. I on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele


27. 'Zar nećete jesti?', upita


28. osjetivši od njih u duši zebnju. 'Ne boj se!', rekoše i obradovaše ga dječakom koji će učen biti


29. I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče: "Zar ja stara, nerotkinja?!"


30. 'Tako je odredio Gospodar tvoj' - rekoše oni - 'On je Mudar i Sveznajući.'"/


31. "'A što vi hoćete, o izaslanici?' - upita Ibrahim


32. 'Poslani smo narodu grješnom', rekoše,


33. 'da sručimo na njih grumenje od ilovače'


34. Obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli.


35. Mi iz njega vjernike izvedosmo


36. a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo


37. i u njemu, za sve one koji se boje patnje neizdržljive, znak ostavismo."


38. "I u Musaovom (događaju je pouka). Kada ga sa očiglednim dokazom Faraonu poslasmo


39. a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: 'Čarobnjak je ili lud'


40. I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio


41. I u Adovom (događaju je pouka). Kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra;


42. Pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio


43. I u Semudovom (događaju je pouka). Kad mu bi rečeno: 'Uživajte još neko vrijeme!'


44. Oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove


45. i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.


46. (I uništili smo) prije narod Nuhov: to, zaista, bijaše narod razvratni."


47. "Mi smo nebo moći (Svojom) sazdali, a Mi još neizmjerno mnogo možemo


48. I Zemlju smo prostrli - tako smo divni Mi Koji smo je prostrli!


49. I od svega po par stvaramo da biste se vi opomenuli


50. Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega opominjatelj jasni!


51. “I ne pripisujte uz Allaha boga drugoga! Ja sam vam od Njega jasni opminjatelj!"/


52. I tako je bilo: ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli: 'Čarobnjak je!' ili: 'Lud je!'


53. Jesu li to oni jedni drugima oporučili? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili


54. Pa, od njih ti se okreni, prekoren nećeš biti!


55. Opominji! Doista, opomena vjernicima koristi!


56. Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju


57. Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da me hrane


58. opskrbu daje jedino Allah Moćni i Jaki!


59. A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni i neka Me ne požuruju


60. jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!"