Pregled sure El-Furkan - Furkan

objavljena u Meki


1. Neka je Uzvišen Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena


2. Onaj Kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, Koji nema djeteta, Koji u vlasti nema ortaka i Koji je sve stvorio i kako treba uredio!


3. A oni su uzeli mimo Njega božanstva koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otklone ni da sebi kakvu korist pribave i koja nemaju moći da život oduzmu, da život daju i da ožive.


4. Oni koji ne vjeruju govore: 'Ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu' - i čine nepravdu i potvoru


5. i govore: 'To su izmišljotine naroda drevnih, koje je on prepisao, pa mu se čitaju jutrom i večerom.


6. Reci: 'Objavljuje ga Onaj Kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i Milostiv je.


7. I oni govore: 'šta je ovom 'poslaniku', on hranu jede i po trgovima hoda; zašto mu nije poslan jedan melek da zajedno s njim bude opominjač


8. ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio? I nevjernici još govore: 'Vi samo začarana čovjeka slijedite


9. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu da nađu


10. neka je uzvišen Onaj Koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje teku rijeke i dvorove.


11. Oni, čak, i čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili Vatru razbuktalu.


12. Kada ih vidi iz daljine, čut će kako gnjevna ključa i od bijesa huči


13. a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati.


14. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!


15. Reci: 'Da li je bolje to ili vječni Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha budu bojali. On će im nagrada i prebivalište biti


16. U njemu će sve što zažele imati vječno; to je obećanje Gospodara tvoga - obavezno i traženo.


17. A na Dan kada ih On sakupi, a i one kojima su se pored Allaha klanjali, te upita: 'Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su oni sami s Pravog puta zalutali?


18. oni će reći: 'Uzvišen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da Te se sjećaju; oni su propast zaslužili!


19. Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je Njemu druge smatrao ravnim dat ćemo da patnju veliku iskusi.


20. Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.


21. I govore oni koji se ne nadaju susretu sa Nama: 'Zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto Gospodara svoga ne vidimo?' Oni su, zaista, u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli.


22. Onoga dana kad ugledaju meleke, neće biti tada radosti zločincima. I govorit će (meleki): 'Vama je potpuno zabranjem Džennet.


23. I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili, u prah i pepeo ih pretvoriti.


24. Stanovnici Dženneta će toga dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.


25. A na Dan kad se nebo rascijepi i iz njega se oblak pojavi i kad se meleki sigurno spuste


26. toga Dana će istinska vlast biti samo u Svemilosnog, a bit će to mučan dan za nevjernike


27. Na Dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: 'Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao!


28. Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo!


29. On me je od Kur'ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!' - a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.


30. Poslanik rekao je: 'Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava


31. Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku nevaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao uputitelj i pomagač!


32. Oni koji ne vjeruju govore: 'Zašto mu Kur‘an nije odjednom cijeli objavljen?' A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i Mi ga činimo razgovljetnim.


33. Oni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.


34. Oni koji će biti vučeni na svojim licima u Džehennem bit će u najgorem položaju i u najvećoj nevolji


35. Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,


36. pa rekli: 'Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze Naše poriče' - i poslije smo taj narod potpuno uništili.


37. A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili.


38. I Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih


39. svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uništili.


40. A ovi prolaze pored grada na koji se sručila kobna kiša - zar ga ne vide! - pa ipak ne očekuju oživljenje.


41. Kad te vide, rugaju ti se: 'Je li ovo onaj kojeg je Allah kao poslanika poslao?


42. Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo.' A kad dožive patnju, saznat će ko je dalje s Pravog puta bio skrenuo.


43. Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?


44. Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji da shvati? Kao stoka su oni, čak su još dalje s Puta pravog skrenuli.


45. Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da hoće, ostavio bi je da miruje. A zatim smo učinili da na nju Sunce ukazuje


46. A poslije je malo po malo Sebi privlačimo


47. On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.


48. I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu Milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo


49. da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude, koje smo stvorili, napojimo.


50. A kišu Mi raspodjeljujemo među njih da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati.


51. Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;


52. zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori.


53. On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio


54. On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.


55. Mjesto Allahu oni se klanjaju onima koji nisu u stanju da im neku korist pribave ni da od njih kakvu štetu otklone. Nevjernik je šejtanov pomagač protiv njegovog Gospodara.


56. A Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.


57. Reci: 'Za ovo od vas ne tražim druge nagrade osim da Onaj Koji hoće pođe Putem koji vodi njegovu Gospodaru.


58. Ti se pouzdaj u živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna


59. Onaj Koji je za šest Dana nebesa i Zemlju i ono što je među njima stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio. On je Svemilosni, i upitaj o Njemu onoga koji zna.


60. A kad im se rekne: 'Učinite sedždu Svemilosnom!', oni pitaju: 'A ko je Svemilosni? Zar da činimo sedždu samo zato što nam ti naređuješ?' I još se više otuđuju.


61. Neka je Uzvišen Onaj Koji je na nebu sazvježđa stvorio i u njima dao Svjetiljku i Mjesec koji sja.


62. On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli ili želi da bude zahvalan.


63. A robovi Svemilosnog su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih neznalice oslove, odgovaraju: 'Mir vama!


64. i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći,


65. i oni koji govore: 'Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna.


66. On je ružno prebivalište i boravište'


67. i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine.


68. i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; a ko to radi, iskusit će kaznu.


69. patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati,


70. ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i Milostiv je.


71. A Onaj Koji se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio.


72. i oni koji ne prisustvuju laži, i koji, prolazeći pored besmislica, prolaze dostojanstveno.


73. i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu


74. i oni koji govore: 'Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih.


75. ...oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama dženetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani.


76. U njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište.


77. Reci: 'Allah vam ne bi poklonio pažnju da nije vašeg ibadeta. Vi ste poricali, i neminovno vas čeka patnja.