Pregled sure Nuh - Nuh

objavljena u Meki


1. "Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: 'Opominji narod svoj prije nego što ga stigne kazna bolna!'"


2. "O narode moj", govorio je on, "ja sam vam zbilja opominjatelj jasni!"


3. "Allahu robujte i Njega se bojte i meni poslušni budite."


4. "On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi."


5. "On reče: 'Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,"


6. "ali ga je pozivanje moje još više udaljilo"


7. "I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali - bili su uporni i pretjerano oholi."


8. "Zatim sam ih ja otvoreno pozivao,"


9. "a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,"


10. "i govorio: Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta;"


11. "On će vam kišu obilatu slati "


12. "i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati."


13. "Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,"


14. "On vas postepeno stvara?!"


15. "Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,"


16. "i na njima Mjesec svijetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio?"


17. "Allah vas od zemlje poput bilja stvara,"


18. "zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti."


19. "Allah vam je Zemlju učinio ravnom,"


20. "da biste po njoj hodili putevima prostranim.'"


21. "Nuh reče: 'Gospodaru moj, oni me ne slušaju i povode se za onima čija bogastva i djeca samo njihovu propast uvećavaju"


22. "i spletke velike snuju."


23. "I govore: ‘Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako, ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte!‘,"


24. "a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti nasilnicima samo zabludu povećaj!'"


25. "I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, mimo Allaha, kao pomagače neće naći."


26. "I Nuh reče: 'Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,"


27. "jer ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati!"


28. " Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nasilnicima samo propast povećaj!'"