Pregled sure El-Hakka - Čas neizbježni

objavljena u Meki


1. "Čas neizbježni,"


2. "Šta je Čas neizbježni?"


3. "A da li ti znaš šta je Čas neizbježni?"


4. "Semud i Ad Smak su svijeta poricali"


5. "pa je Semud uništen glasom strahovitim,"


6. "a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim."


7. "kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,"


8. "I vidiš li da je iko od njih ostao?"


9. "A došli su Faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja, "


10. "pa su bili neposlušni poslaniku Gospodara svoga pa ih je On žestokom kaznom kaznio."


11. "Mi smo vas, kad je voda preplavila sve, u lađi nosili"


12. "da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti."


13. "A kad se jednom u rog puhne,"


14. "pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,"


15. "toga dana će se Smak svijeta dogoditi"


16. " i nebo će se razdvojiti - tada će labavo biti."


17. "I meleki će na krajevima njegovim stajati, a Arš Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati."


18. "Toga dana izloženi bit ćete, i nijedna tajna vaša neće skrivena ostati"


19. "Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će: 'Evo vam, čitajte knjigu moju"


20. "ja sam zbilja i mislio da ću račun svoj polagati."


21. " I on će biti u životu zadovoljan, "


22. "U Džennetu visokom,"


23. "čiji će plodovi nadohvat ruke biti."


24. " 'Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!'"


25. "A onaj kome se knjiga da u lijevu ruku njegovu reći će: 'Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije"


26. " i da ni saznao nisam za obračun svoj!"


27. "Kamo sreće da me je smrt dokrajčila,"


28. "bogatstvo moje mi nije od koristi, "


29. "snage moje nema više!'"


30. "'Zgrabite ga i u okove okujte, "


31. "zatim ga samo u vatri pržite,"


32. "a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite; "


33. "zaista, on u Allaha Velikog nije vjerovao"


34. "i da se nahrani nevoljnik, nije podsticao,"


35. "zato on ovdje danas nema prisna prijatelja"


36. "ni drugog jela osim pomija,"


37. " koje će samo nevjernici jesti."


38. "A Ja se kunem onim što vidite"


39. "i onim što ne vidite"


40. "on je (Kur‘an) doista govor objavljen plemenitom Poslaniku,"


41. "a nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne vjerujete! "


42. "i nisu riječi nikakva proroka - kako vi malo razmišljate!"


43. "Objava je on od Gospodara svjetova! "


44. "A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,"


45. "Mi bismo ga desnicom kaznili, "


46. "a onda mu žilu kucavicu presjekli,"


47. " i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti."


48. "Zaista je on (Kur‘an) pouka bogobojaznima, "


49. "a Mi sigurno znamo da neki od vas neće u nj vjerovati."


50. "I on je zbilja (uzrok) jadu nevjernika,"


51. "a on je, doista, sama istina."


52. "Zato ti slavi ime Gospodrara svoga, Veličanstvenoga!"