Pregled sure Er-Rahman - Milostivi, Svemilosni

objavljena u Medini


1. U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! "Svemilosni "


2. poučava Kur'anu


3. stvara čovjeka


4. uči ga izgovoru.


5. Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove


6. i trava i drveće se pokorava,


7. a nebo je digao. I postavio je ravnotežu i pravdu,


8. da ne prelazite granice u mjerenju,


9. i pravo mjerite i na tereziji ne zakidajte!


10. A Zemlju je za stvorenja razastro,


11. na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama,


12. i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća,


13. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!"


14. On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio,


15. a džine od plamena vatre


16. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


17. Gospodara dva istoka i dva zapada -


18. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


19. Pustio je dva mora da se dodiruju,


20. između njih je pregrada i ona se ne miješaju


21. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


22. Iz njih se vadi biser i merdžan -


23. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


24. Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu -


25. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


26. "Sve što je na njoj (Zemlji) prolazno je


27. a ostaje Lice tvoga Gospodara, Veličanstveno i Plemenito,


28. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog časa On se zanima nečim,


30. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!?


31. Polagat ćete Mi račun, o ljudi i džinovi,


32. Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


33. O družine džinova i ljudi, ako možete preko granice nebesa i Zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!


34. "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


35. Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti,


36. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


37. "A kad se nebo razdvoji i postane ružičaste boje kao rastopljeno ulje,


38. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


39. Tog Dana ljudi i džinovi za grijehe svoje neće biti pitani,


40. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!,


41. a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kose i za noge ščepani biti


42. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


43. "Evo, ovo je Džehennem, koji su grješnici poricali!"


44. i između vatre i ključale vode oni će kružiti,


45. "...pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


46. "A onome ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom pripast će dva perivoja,


47. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


48. puna stabala granatih,


49.  "Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


50. u kojima će biti dva izvora koja će teći


51. "Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


52. u njima će od svakog voća po dvije vrste biti,


53. pa koju blagodat Gospodara svog poričete?!


54. "Naslonjeni na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja na dohvat ruke će stajati,


55. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


56. U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo,


57. "Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


58. kao da su one dragulj i merdžan,


59. "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


60. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!


61. "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


62. "Osim ta dva, bit će još dva neznatnija perivoja,


63. " pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


64. modrozelena,


65. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


66. sa izvorima koji kuljaju, u svakom?


67. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


68. U njima će biti voća i palmi i šipaka,


69. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


70. U njima će biti ljepotica naravi divnih,


71. "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


72. Hurija u šatorima skrivenih,


73. pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!


74. koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo,


75. " pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


76. Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim,


77. "pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!"


78. Neka je Uzvišeno ime Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog!"