Pregled sure Et-Tur - Gora

objavljena u Meki


1. "Tako Mi brda Tur"


2. i Knjige u retke napisana


3. na koži razvijenoj


4. i Hrama poklonika punog


5. i svoda uzdignutog


6. i vatrom mora napunjenog


7. kazna Gospodara tvoga sigurno će se dogoditi


8. Niko je neće moći otkloniti


9. Na Dan kad se nebo silno uzburka


10. A planine s mjesta pomaknu!


11. Teško na taj Dan onima koji su poricali,


12. koji su se ogrezli u laž, zabavljali!


13. Na Dan kada će grubo u vatru džehenemsku biti gurnuti:


14. 'Ovo je vatra koju ste poricali


15. pa, je li ovo čarolija, ili vi ne vidite?


16. Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli - to vam je kazna za ono što ste radili.


17. "A bogobojazni će, zbilja, u dženetskim baščama i blagodatima biti,


18. i u onom će što im je Gospodar njihov dao uživati - njih će Gospodar njihov patnje u ognju sačuvati."


19. "Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono što ste radili."


20. Bit će naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčat ćemo im hurije dženetske."


21. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti - svaki čovjek je zalog onoga što je uradio.


22. Još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli,


23. Jedni drugima će, u njemu, pune čaše dodavati - zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grijeh


24. A služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni,


25. i obraćat će se jedni drugima i jedni druge pitati:


26. Prije smo među svojim strahovali" - govorit će


27. "pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao."


28. "Mi smo Ga u dovi molili, On je, doista, Dobročinitelj i Milostiv"


29. "Zato ti opominji, jer ti, milošću Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud"


30. Zar oni da govore: 'On je pjesnik, sačekat ćemo mu da ga uklone događaji vremena.'"


31. "Pa čekajte" - reci ti - "i ja ću zajedno s vama čekati."


32. Da li im ovo razbori njihovi naređuju ili su oni inadžije tvrdoglave?


33. Zar oni da govore: "Izmišlja ga!" - Ne, nego oni neće da vjeruju.


34. Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore."


35. Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?


36. Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne! Oni nisu uvjereni!


37. Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?


38. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu.


39. Zar da su za Njega - kćeri, a za vas da su - sinovi?


40. Zar ti tražiš od njih naknadu, pa su nametom opterećeni?


41. Zar je kod njih ( znanje) gajba, pa oni prepisuju?


42. Zar oni spletke žele?! Pa, oni koji ne vjeruju, oni padaju u spletke!


43. Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju? Slavljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju."


44. "I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: 'Oblaci nagomilani."


45. Zato ih pusti dok se ne suoče s Danom u kome će pomrijeti,


46. Danom kada im spletke njihove nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći.


47. A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna.


48. A ti strpljivo čekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i štitimo; i veličaj i hvali Gospodara svoga kad ustaješ,


49. i noću Ga veličaj i kad se zvijezde gube."