Pregled sure Kaf - Kaf

objavljena u Medini


1. Kaf, tako Mi Kur'ana, slavnog


2. Oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa nevjernici govore: 'To je čudna stvar


3. Zar kad pomremo i zemlja postanemo...? Nezamisliv je to povratak


4. Mi znamo šta će od njih zemlja umanjiti (uništiti), u Nas je Knjiga koja sve čuva


5. Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i oni su u smetenom stanju


6. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazidali i ukrasili i kako u njemu nema pukotina


7. A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno, prekrasno bilje


8. Da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se gospodaru svome obraća


9. Mi s neba spuštamo blagoslovljenu vodu i činimo da uz pomoć njenu niču vrtovi i žito koje se žanje


10. I visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih


11. Kao hranu robovima i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; tako će biti i oživljenje


12. Prije njih poricali su narod Nuhov i stanovnici Ressa i Semud


13. I Ad i narod Faraonov i narod Lutov


14. I stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili


15. Pa zar smo sa stvaranjem prvim nemoćni postali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju


16. Mi stvaramo čovjeka i znamo što mu duša njegova šapće, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice


17. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan sa desne, a drugi s lijeve strane


18. On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije


19. Smrtne muke će zbilja doći - to je nešto od čega ne možeš pobjeći


20. I u rog će se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti


21. I svako će doći, a s njim vodič i svjedok


22. Ti nisi mario za ovo pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid


23. A drug njegov će reći: Ovaj pored mene, spreman je


24. Bacite vas dvojica u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju


25. Koji je branio da se Čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio


26. Koji je, pored Allaha, drugog boga vjerovao, zato ga bacite u patnju žestoku


27. A drug će njegov reći: Gospodaru naš, ja ga nisam silom zvao, sam je u velikoj zabludi bio


28. Ne prepirite se preda Mnom - reći će On - još davno sam vam zaprijetio


29. Moja riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan


30. Na Dan kada upitamo Džehennem: Jesi li se napunio? On će odgovoriti: Ima li još


31. A Džennet će biti primaknut bogobojaznima, neće biti ni od jednog daleko


32. Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao


33. Koji se Svemilosnog u osami bojao, iako Ga nije vidio i koji je srce odano donio


34. Uđite u njega, u miru, ovo je Dan vječni


35. U njemu će imati što god zažele, a od Nas i više


36. A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili - od propasti spasa ima li


37. U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima, ili ko sluša, a priseban je


38. Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih - za šest Dana, i nije nas ophrvao nikakav umor


39. Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska


40. I veličaj Ga noću i poslije obavljanja namaza


41. I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu


42. Dan kada će oni, uistinu, čuti glas - to će biti Dan oživljenja


43. Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt i sve će se Nama vratiti


44. A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; bit će to oživljenje za Nas lahko


45. Mi dobro znamo šta oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje Moje boji