Pregled sure Es -Saffat - Redovi

objavljena u Meki


1. Tako mi onih u redove poredanih


2. i onih koji odvraćaju


3. i onih koji Opomenu čitaju


4. vaš Bog je, uistinu, jedan


5. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, i Gospodar istoka.


6. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili


7. i čuvamo ga od svakoga šejtana prkosnoga


8. da ne prisluškuje društvo najviše; njih sa svih strana gađaju


9. da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna


10. a onoga koji što ugrabi - stigne svjetlica plamteća.


11. Upitaj ih da li je teže njih stvoriti ili sve ostalo što smo stvorili? - Njih smo stvorili od ljepljive ilovače.


12. Ti se diviš, a oni se rugaju


13. a kad im se savjeti upućuju, oni ih ne prihvataju


14. i kad dokaz vide, oni jedni druge na ismijavanje podstiču


15. i govore: 'Ovo nije ništa drugo do prava čarolija!


16. Zar kad poumiremo i kad kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni


17. i naši preci davni?


18. Reci: 'Da, a bit ćete i poniženi!'


19. To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati!


20. ...i reći će: 'Teško nama, ovo je - Sudnji dan!


21. Da, ovo je Dan suda u koji vi niste vjerovali!


22. Sakupite one koji su sebi nasilje učinili i njihove partnere i one kojima su se klanjali


23. mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi


24. i zaustavite ih, oni će biti pitani


25. šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?


26. Ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti.


27. "...i jedni drugima prebacivati:


28. Vi ste nas varali.


29. "Nismo" - odgovorit će -"nego vi niste htjeli vjerovati",


30. a mi nikakve dokaze nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili


31. i riječ Gospodara našeg da ćemo, doista, kaznu iskusiti na nama se ispunila


32. a u zabludu smo vas pozivali jer smo i sami u zabludi bili.


33. I oni će toga Dana zajedno na muci biti


34. i mi ćemo tako sa mnogobošcima postupiti


35. Kad im se govorilo: 'Samo je Allah Bog!' - oni su se oholili


36. i govorili: 'Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?!


37. A nije tako, on istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili.


38. "...a vi ćete sigurno bolnu patnju iskusiti


39. kako ste radili, onako ćete kažnjeni biti.


40. A Allahovi iskreni robovi


41. posebnu će opskrbu imati


42. razno voće, i bit će poštovani


43. u dženetskim baščama naslada


44. na divanima, jedni prema drugima


45. bit će posluženi pićem - iz izvora koji će stalno teći


46. bijelim i prijatnim onima koji budu pili


47. od njega neće opijenosti biti i zbog njega se neće pamet gubiti.


48. Pored njih će biti one koje će preda se gledati, očiju prekrasnih


49. kao da su one jaja pokrivena.