Pregled sure El-Bejjine - Dokaz jasni

objavljena u Meki