Ajeti koji su povezani sa poglavljem Vjerovjesnici i njihovi narodi i drugi prijašnji narodi, broj veza 16


1 Sura Plijen, ajet br. 31. Kada im se riječi Naše kazuju, govore:Već smo čuli!Da hoćemo, i mi bismo tako nešto rekli;to su samo izmišljotine naroda drevnih


2 Sura Plijen, ajet br. 38. Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo; a ako se ne okane - pa zna se šta je s drevnim narodima bilo


3 Sura Hidžr, ajet br. 7. "Zašto nam meleke ne dovedeš, ako je istina što govoriš."


4 Sura Pčele, ajet br. 43. "Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im - pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate"


5 Sura Jusuf, ajet br. 109. A Mi smo i prije tebe samo ljude slali, građane kojima smo objave objavljivali. Zar ovi ne putuju po svijetu, pa ne vide kako su skončali oni prije njih, - a ahiret je zaista bolji za one koji se budu Allaha bojali - zar se nećete opametiti!


6 Sura Jusuf, ajet br. 110. I kad bi poslanici gotovo nadu gubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć Naša bi im došla: Mi bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna Naša ne bi mimoišla narod nevjernički.


7 Sura Jusuf, ajet br. 111. U kazivanju o njima pouka je za one koji su razumom obdareni. Kur´an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje.


8 Sura Merjema, ajet br. 59. "Njih smijeniše naraštaji, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će propast susresti


9 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 7. I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte ljude od znanja ako ne znate vi!


10 Sura Furkan, ajet br. 20. Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.


11 Sura Ahkaf, ajet br. 21. "I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu opominjao - a bilo je i prije njega i poslije njega opominjatelja: ne obožavajte nikoga osim Allaha! Ja se bojim za vas kazne na Velikom danu!"


12 Sura Ahkaf, ajet br. 27. " A naselja oko vas smo uništili, i objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bi li se pokajali."


13 Sura Mjesec, ajet br. 13. a njega smo nosili na onoj lađi od dasaka i klinaca sagrađenoj,


14 Sura Mjesec, ajet br. 15. I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?


15 Sura Hidžr, ajet br. 58. "Mi smo poslani narodu navjerničkom" - rekoše -


16 Sura Hidžr, ajet br. 59. "samo ćemo svu Lutovu čeljad spasiti",