Ajeti koji su povezani sa poglavljem Tumačenje Kur'ana - tefsir, broj veza 23


1 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 1. U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!


2 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 2. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova


3 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 3. Svemilosnom, Milostivom


4 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 4. "Vladaru Sudnjega dana"


5 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 5. "Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo!"


6 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 7. "Na put onih kojim si blagodati podario, a ne na put onih na koje se srdžba izlila i koji su zalutali"


7 Sura Plijen, ajet br. 1. Pitaju te o plijenu. Reci:"Plijen pripada Allahu i Poslaniku". Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku ako ste pravi vjernici


8 Sura Grom, ajet br. 2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stupova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze, da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati.


9 Sura Grom, ajet br. 29. Onima koji vjeruju i čine dobra djela - blago njima, njih čeka divno prebivalište.


10 Sura Grom, ajet br. 39. Allah je dokidao što je htio, a ostavljao što je htio; u Njega je glavna Knjiga.


11 Sura Jusuf, ajet br. 3. Objavljujući ti ovaj Kur´an, Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo iako prije njega nisi doista ništa znao.


12 Sura Ibrahim, ajet br. 9. "Zar do vas nije doprla vijest o onima prije vas, o narodu Nuhovu, i o Adu, i o Semudu, i o onima poslije njih? - Samo ih Allah zna! Poslanici su im njihovi dokaze donosili, ali oni su ruke svoje na usta stavljali i govorili: 'Mi ne vjerujemo u ono što se po vama šalje i mi veoma sumnjamo u ono u što nas pozivate.'


13 Sura Noćno putovanje, ajet br. 76. A oni su te toliko na zemlji uznemiravali da bi te iz nje istjerali, ali, tada ni oni u njoj ne bi dugo, poslije tebe, ostali.


14 Sura Noćno putovanje, ajet br. 79. I probdij dio noći u namazu, - to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.


15 Sura Hadž, ajet br. 11. Ima svijeta koji Allahu robuje površno: ako ga zadesi dobro, smiri se, a ako ga zadesi iskušenje, vrati se svom nevjerovanju, pa tako izgubi i onaj svijet. To je, uistinu, očiti gubitak.


16 Sura Hadž, ajet br. 19. Ova dva protivnička tabora spore se oko Gospodara svoga; onima koji ne budu vjerovali bit će odijela od Vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove lijevana;


17 Sura Hadž, ajet br. 32. Tako je to! Pa ko poštiva Allahove propise - znak je bogobojaznosti srca.


18 Sura Svjetlost, ajet br. 10. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah ne prima pokajanje i da Mudar nije.


19 Sura Saveznici, ajet br. 35. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji djele zekat i ženama koji djele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koji poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.


20 Sura Saveznici, ajet br. 36. Ni vjernik ni vjernica nemaju izbora da, kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravog puta.


21 Sura Krava, ajet br. 158. Safa i Merva su, doista, Allahova časna mjesta. Zato onaj koji Kuću Allahovu hodočasti ili umru obavi, ne čini nikakav prijestup ako obiđe oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista blago­daran i sve zna.


22 Sura Petak, ajet br. 9. O vjernici, kad se u petak na namaz pozove, požurite ka spominjanju Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, neka znate!


23 Sura Stepeni, ajet br. 4. k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje.