Ajeti koji su povezani sa poglavljem Tevba, broj veza 9


1 Sura Skupovi, ajet br. 53. Reci: 'O robovi Moji, koji ste u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'


2 Sura Skupovi, ajet br. 54. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe - poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.


3 Sura Skupovi, ajet br. 55. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati.


4 Sura Skupovi, ajet br. 56. Da čovjek ne bi uzviknuo: 'Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, doista sam se i izrugivao!'


5 Sura Skupovi, ajet br. 57. Ili da ne bi rekao: 'Da me je Allah pravim putem uputio, sigurno bih se Njegove kazne sačuvao.'


6 Sura Skupovi, ajet br. 58. Ili da ne bi rekao kad doživi patnju: 'Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio!'


7 Sura Skupovi, ajet br. 59. Da, već su ti došli Moji znaci, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio.


8 Sura Dogovaranje, ajet br. 25. I On je onaj koji prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.


9 Sura Zabrana, ajet br. 8. O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih s njihove desne strane. 'Gospodaru naš', govorit će oni, 'učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš.