Ajeti koji su povezani sa poglavljem Šejtani i džini, broj veza 33


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 11. Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: ′Ničice padnite Ademu!′ Pa svi ničice padoše, osim Iblisa, on nije bio od onih koji ničice padoše!


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 19. "A ti, o Ademe, i žena tvoja u Džennetu stanujte i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, da se prema sebi ne ogriješite!"


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 20. i šejtan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče: "Gospodar vaš zabranjuje vam ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili",


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 21. i zaklinjaše im se: "Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreni!"


5 Sura Krava, ajet br. 34. A kad rekosmo melecima: 'Ničice padnite Ademu!', oni ničice padoše svi izuzev Iblisa. On ne htjede, uzoholi se i postade nevjernik.


6 Sura Stoka, ajet br. 121. Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime; to je, uistinu, grijeh! A šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili - i vi biste, sigurno, mnogobošci postali.


7 Sura Stoka, ajet br. 130. O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vaših nisu dolazili poslanici koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći: "Mi to priznajemo na svoju štetu." Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici.


8 Sura Stoka, ajet br. 137. Mnogim su mnogobošcima tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi!


9 Sura Stoka, ajet br. 143. I to osam jedinki: par ovaca i par koza. Reci: "Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki?" Kažite mi, i dokažite, ako je istina to što govorite,


10 Sura Stoka, ajet br. 144. I par kamila i par goveda. Reci: "Da li je On zabranio mužjake i ženke i ono što se nalazi u utrobama ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao?" Ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajući istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo. Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni.


11 Sura Plijen, ajet br. 30. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili, ili da bi te prognali; oni su zamke pleli pa je i Allah njima zamke pleo, jer Allah to najbolje umije


12 Sura Plijen, ajet br. 48. I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: ′Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!′ - onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: ′Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava


13 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 200. A ako te šejtan pokuša na zlo navesti, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.


14 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 201. Oni koji se Allaha boje, čim ih dodirne sablazan šejtanska, sjete se, i odjednom dođu sebi,


15 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 202. dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i nikako ne prestaju.


16 Sura Noćno putovanje, ajet br. 61. I kada rekosmo melekima: "Poklonite se Ademu!" - oni se svi, osim Iblisa, pokloniše. "Zar da se poklonim onome koga si Ti od ilovače stvorio?" - reče.


17 Sura Noćno putovanje, ajet br. 62. "Reci mi", reče onda, "evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Smaka svijeta sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti.”


18 Sura Merjema, ajet br. 83. Zar ne vidiš da Mi šejtane na nevjernike šaljemo da ih što više na zlo navračaju?


19 Sura Pjesnici, ajet br. 210. Kur'an ne donose šejtani,


20 Sura Pjesnici, ajet br. 211. Nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri;


21 Sura Pjesnici, ajet br. 212. Oni nikako ne mogu da ga prisluškuju.


22 Sura Saba`, ajet br. 20. A iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika.


23 Sura Saba`, ajet br. 21. A nad njima on nikakva dokaza nije imao; osim da znamo ( ukazujući na) onog ko vjeruje u onaj svijet, a ko u njega sumnja. - A Gospodar tvoj bdi nad svim.


24 Sura Hidžr, ajet br. 29. "I kad mu dam lik i u njega udahnem dušu, vi mu se poklonite."


25 Sura Hidžr, ajet br. 31. "Osim Iblisa; on se nije htio sa njima pokloniti."


26 Sura Hidžr, ajet br. 33. "Nije moje da se poklonim čovjeku koga si stvorio od ilovače, od blata ustajalog."


27 Sura Hidžr, ajet br. 34. "Onda izlazi iz Dženneta" - reče On - "Neka si proklet!"


28 Sura Hidžr, ajet br. 39. "Gospodaru moj" - reče - "zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit ću se da ih sve zavedem",


29 Sura Krava, ajet br. 268. Šejtan vas plaši siromaštvom i navodi vas na zlo, a Allah vam obećava oprost i dobro Allah je neizmjerno dobar i Sveznajući.


30 Sura Džini, ajet br. 1. "Reci: 'Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali"


31 Sura Džini, ajet br. 2. " koji na Pravi put upućuje - i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,"


32 Sura Džini, ajet br. 3. "a On nije - neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! - uzeo Sebi ni druge ni djeteta!"


33 Sura Džini, ajet br. 8. "…i mi smo nastojali nebo dotaknuti i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;"