Ajeti koji su povezani sa poglavljem Selam, broj veza 1


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 204. A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite - da biste bili pomilovani.