Ajeti koji su povezani sa poglavljem Primirje, broj veza 0