Ajeti koji su povezani sa poglavljem Početak stvaranja, broj veza 18


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 12. "Šta te je navelo pa da ničice ne padneš kad sam ti naredio?" - upita On. "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače", odgovori on.


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 13. "E onda izlaz iz Dženneta" - reče On, "ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih!"


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 14. "Daj mi vremena do dana njihova oživljenja!" - zamoli on.


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 15. "Daje ti se vremena!" - reče On.


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 16. "E zato što si odredio pa sam u zabludu pao" - reče - "kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati,


6 Sura Krava, ajet br. 31. I pouči On Adema svim imenima, a onda ih predoči melecima i reče: "Kažite Mi imena njihova, ako istinu govorite!


7 Sura Krava, ajet br. 34. A kad rekosmo melecima: 'Ničice padnite Ademu!', oni ničice padoše svi izuzev Iblisa. On ne htjede, uzoholi se i postade nevjernik.


8 Sura Krava, ajet br. 35. I Mi rekosmo: "O Ademe, živite ti i žena tvoja u Džennetu i jedite u njemu gdje god želite, ali se ovome drvetu ne približujte, pa da time nepravdu učinite!


9 Sura Krava, ajet br. 36. Ali, šejtan ih navede na grijeh i zbog njega (drveta) i izvede ih iz onoga u čemu su bili!"Siđite!" - rekosmo Mi Jedni drugima ćete neprijatelji biti, do određenog vremena vaše je boravište i uživanje neko vrijeme


10 Sura Krava, ajet br. 37. I Adem primi neke riječi od Gospodara svoga, pa mu On oprosti; On, doista, prima pokajanje; On je milostiv.


11 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 16. Mi nismo stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih, igrajući se.


12 Sura Hidžr, ajet br. 26. "Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog."


13 Sura Hidžr, ajet br. 27. "A još prije stvorili smo džine od vatre užarene."


14 Sura Hidžr, ajet br. 29. "I kad mu dam lik i u njega udahnem dušu, vi mu se poklonite."


15 Sura Hidžr, ajet br. 30. "Svi su se meleki, zajedno, poklonili."


16 Sura Hidžr, ajet br. 31. "Osim Iblisa; on se nije htio sa njima pokloniti."


17 Sura Hidžr, ajet br. 36. "Gospodaru moj" - reče on - "daj mi vremena do Dana kad će oni biti oživljeni!"


18 Sura Hidžr, ajet br. 37. "Daje ti se rok" - reče On -