Ajeti koji su povezani sa poglavljem Početak objave, broj veza 0