Ajeti koji su povezani sa poglavljem Dobročinstvo i rodbinske veze, broj veza 14


1 Sura Pčele, ajet br. 1. "Ono što je Allah odredio - dogodit će se; zato to ne požurujte! Uzvišen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!"


2 Sura Noćno putovanje, ajet br. 23. Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" - i ne zabranjuj im (ono što ne voliš da čine), i obraćaj im se riječima poštovanja punim.


3 Sura Noćno putovanje, ajet br. 26. Daj bližnjemu svome pavo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo.


4 Sura Noćno putovanje, ajet br. 27. Jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.


5 Sura Noćno putovanje, ajet br. 28. A ako moraš da od njih glavu okreneš, jer i sam od Gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im bar koju lijepu riječ reci.


6 Sura Bizantinci, ajet br. 38. Pa podaj bližnjem pravo njegovo, i siromahu, i putniku namjerniku. To je bolje za one koji žele Lice Allahovo: ti će postići što žele.


7 Sura Bizantinci, ajet br. 39. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za zekat koji udijelite želeći Lice Allahovo - takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.


8 Sura Pjesnici, ajet br. 213. Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu - da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni!


9 Sura Pjesnici, ajet br. 214. I opominji rodbinu svoju najbližu,


10 Sura Pjesnici, ajet br. 215. I budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!


11 Sura Pjesnici, ajet br. 216. A ako te ne budu poslušali, ti reci: Ja nemam ništa s tim što vi radite.


12 Sura Ahkaf, ajet br. 15. "A čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa! A njegovo nošenje i dojenje trideset je mjeseci. Pa kad zrelost svoju dostigne i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: 'Gospodaru moj, uputi me da Ti zahvalim na Tvojoj blagodati, koju si darovao meni i mojim roditeljima, i da dobro radim s kojim si zadovoljan Ti, i potomstvo moje Ti učini dobrim! Ja se Tebi, doista, kajem, i ja sam musliman (predan Tebi).'"


13 Sura Ahkaf, ajet br. 17. "A onaj koji roditeljima svojim kaže: 'Uh vama, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi nestali!' A njih dvoje Allahu zapomažući zbore: 'Teško tebi, vjeruj! Allahovo obećanje doista je istina!' A on odgovara: 'To su izmišljotine naroda drevnih!'"


14 Sura Krava, ajet br. 280. A ako je dužnik u nevolji, onda pričekajte dok mu bude lakše; a da to date kao milostinju bolje vam je, ako znate!