Ajeti koji su povezani sa poglavljem Opis kijameta i sudnji dan i njegovi predznaci, broj veza 39


1 Sura Krava, ajet br. 48. I bojte se Dana kada niko ni za koga ništa neće moći učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvaćati, kada se ni od koga otkup neće primati i kada nikome niko neće u pomoć priteći.


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 187. Pitaju te o Smaku svijeta: kada će se zbiti. Reci: "To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći." Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: "To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna."


3 Sura Junus, ajet br. 53. Oni te zapitkuju: "Da li je istina da će ono biti?" Reci: "Jeste, Gospodara mi moga, zaista je istina, i vi nećete moći umaći."


4 Sura Noćno putovanje, ajet br. 13. I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati.


5 Sura Noćno putovanje, ajet br. 15. Onaj ko ide pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta - na svoju štetu luta, i nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi. A Mi nijedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!


6 Sura Pčele, ajet br. 86. "A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrali - božanstva svoja ugledaju i reknu: 'Gospodaru naš, ovo su božanstva naša; njima smo se klanjali, a ne Tebi' - božanstva će im dobaciti: 'Vi ste, uistinu, lažljivi!'"


7 Sura Noćno putovanje, ajet br. 58. I ne postoji nijedno naselje koje Mi prije Sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti; to je u Knjizi zapisano.


8 Sura Noćno putovanje, ajet br. 71. A na Dan kad pozovemo sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu, čitat će knjige svoje i neće im biti ni koliko trun jedan učinjena nepravda.


9 Sura Hadž, ajet br. 17. Allah će na Sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, Sabijaca, kršćana, poklonika Vatre i mnogobožaca. Allah je, zaista, o svemu obaviješten.


10 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 96. I kad se otvore Je'džudž i Me'džudž i kad se ljudi budu niz sve strmine žurno spuštali.


11 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 104. Onoga Dana, kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje, onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti, to je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti.


12 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 110. On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete.


13 Sura Vjernici, ajet br. 101. Pa kad se u Rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati


14 Sura Vjernici, ajet br. 102. Oni čija dobra djela budu teška, oni će se spasiti


15 Sura Furkan, ajet br. 26. toga Dana će istinska vlast biti samo u Svemilosnog, a bit će to mučan dan za nevjernike


16 Sura Furkan, ajet br. 27. Na Dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: 'Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao!


17 Sura Mravi, ajet br. 87. A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći.


18 Sura Mravi, ajet br. 89. Ko učini dobro djelo, dobit će veliku nagradu za njega i bit će straha na Sudnjem danu pošteđen.


19 Sura Pećina, ajet br. 47. Na dan kada planine uklonimo, i kada vidiš Zemlju (potpuno) vidljivu - a njih smo već sakupili, ni jednog nismo izostavili,


20 Sura Pećina, ajet br. 48. pred Gospodarom tvojim bit će oni u redove poredani: "Došli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljavanje odrediti."


21 Sura Pećina, ajet br. 49. I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. "Teško nama!" govorit će "kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!" - I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti."


22 Sura Kalem, ajet br. 42. "Na Dan kada se Noga otkrije i kada budu pozvani da licem na tlo padnu pa ne budu mogli. "


23 Sura Kalem, ajet br. 43. "Oborenih pogleda svojih, poklopit će ih poniženje! A bili su pozvani da licem na tle padaju dok su zdravi bili"


24 Sura Čas neizbježni, ajet br. 13. "A kad se jednom u rog puhne,"


25 Sura Čas neizbježni, ajet br. 14. "pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe,"


26 Sura Čas neizbježni, ajet br. 15. "toga dana će se Smak svijeta dogoditi"


27 Sura Čas neizbježni, ajet br. 16. " i nebo će se razdvojiti - tada će labavo biti."


28 Sura Čas neizbježni, ajet br. 17. "I meleki će na krajevima njegovim stajati, a Arš Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati."


29 Sura Čas neizbježni, ajet br. 18. "Toga dana izloženi bit ćete, i nijedna tajna vaša neće skrivena ostati"


30 Sura Stepeni, ajet br. 8. …a onoga dana kada nebo bude kao talog od zejtina


31 Sura Stepeni, ajet br. 9. a brda kao vuna rasčupana,


32 Sura Stepeni, ajet br. 10. kada bližnji neće bližnjeg ništa pitati,


33 Sura Stepeni, ajet br. 11. iako će jedni druge vidjeti. Zlikovac bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,


34 Sura Stepeni, ajet br. 12. i ženom svojom, i bratom svojim,


35 Sura Stepeni, ajet br. 13. i porodicom svojom koja ga štiti,


36 Sura Stepeni, ajet br. 14. i svima ostalima na Zemlji, samo da se izbavi.


37 Sura Stepeni, ajet br. 15. Nikada! Ona će buktinja sama biti


38 Sura Stepeni, ajet br. 17. zvat će onoga ko je glavu okretao i izbjegavao


39 Sura Stepeni, ajet br. 18. i zgrtao i skrivao.