Ajeti koji su povezani sa poglavljem Opis dženneta, broj veza 19


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 50. I stanovnici Vatre dozivat će stanovnike Dženneta: "Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!" - a oni će reći: "Allah je to dvoje nevjernicima zabranio!"


2 Sura Krava, ajet br. 25. A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj da njima pripadaju dženetske bašče kroz koje rijeke teku! Kad god se iz njih opskrbe kakvim plodom, oni kažu: 'Ovim smo i prije bili opskrbljeni!' A bivaju im davani samo njima slični! U njima im pripadaju žene čiste i oni će u njima vječno boraviti.


3 Sura Merjema, ajet br. 60. ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.


4 Sura Merjema, ajet br. 62. u njima prazne besjede neće slušati, već samo: 'Selam!' - i u njima će ujutro i navečer opskrbljeni biti.


5 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 101. A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti.


6 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 102. Huku njegovu neće čuti, i vječno će u onom što im budu duše željele uživati.


7 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 103. Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekati: "Evo, ovo je vaš Dan, vama obećan!"


8 Sura Furkan, ajet br. 15. Reci: 'Da li je bolje to ili vječni Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha budu bojali. On će im nagrada i prebivalište biti


9 Sura Pećina, ajet br. 107. "Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili - dženetske bašče će prebivalište biti,


10 Sura Pećina, ajet br. 108. vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene."


11 Sura Hidžr, ajet br. 45. "Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baščama pored izvora biti."


12 Sura Hidžr, ajet br. 47. "Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti."


13 Sura Hidžr, ajet br. 48. "tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti."


14 Sura Sad, ajet br. 60. "Vama ne bilo prostrano!" - reći će oni - "vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta!"


15 Sura Sad, ajet br. 61. "Gospodaru naš," - reći će - "udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili!"


16 Sura Sad, ajet br. 64. Istina je, sigurno, da će se stanovnici Džehennema među sobom raspravljati.


17 Sura Stepeni, ajet br. 12. i ženom svojom, i bratom svojim,


18 Sura Stepeni, ajet br. 13. i porodicom svojom koja ga štiti,


19 Sura Stepeni, ajet br. 14. i svima ostalima na Zemlji, samo da se izbavi.