Ajeti koji su povezani sa poglavljem Opis džehennema, broj veza 18


1 Sura Plijen, ajet br. 36. Oni koji ne vjeru u troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali - u Džehennem će biti potjerani


2 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 98. I vi, i oni kojima se, pored Allaha, klanjate, bit ćete gorivo u Džehennemu, a u nj ćete doista ući.


3 Sura Vjernici, ajet br. 106. Gospodaru naš', reći će, 'naši prohtjevi bili su od nas jači, te smo postali narod zalutali.


4 Sura Vjernici, ajet br. 107. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili


5 Sura Vjernici, ajet br. 108. Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!', reći će On.


6 Sura Furkan, ajet br. 5. i govore: 'To su izmišljotine naroda drevnih, koje je on prepisao, pa mu se čitaju jutrom i večerom.


7 Sura Furkan, ajet br. 6. Reci: 'Objavljuje ga Onaj Kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; On mnogo prašta i Milostiv je.


8 Sura Furkan, ajet br. 8. ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio? I nevjernici još govore: 'Vi samo začarana čovjeka slijedite


9 Sura Furkan, ajet br. 9. Vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i Pravi put ne mogu da nađu


10 Sura Furkan, ajet br. 11. Oni, čak, i čas oživljenja poriču, a Mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili Vatru razbuktalu.


11 Sura Furkan, ajet br. 13. a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati.


12 Sura Pećina, ajet br. 100. "Toga dana ćemo nevjernicima Džehennem jasno pokazati,


13 Sura Pećina, ajet br. 101. onima čije su oči bile koprenom zastrte, od Moje Opomene i koji nisu mogli da slušaju.


14 Sura Hidžr, ajet br. 43. "Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti",


15 Sura Hidžr, ajet br. 44. "on će sedam kapija imati i kroz svaku će određen broj njih proći."


16 Sura Hidžr, ajet br. 45. "Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baščama pored izvora biti."


17 Sura Zabrana, ajet br. 6. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.


18 Sura Stepeni, ajet br. 16. koja će udove čupati,