Ajeti koji su povezani sa poglavljem Odjeća, broj veza 1


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 31. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete namaz obaviti! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.