Ajeti koji su povezani sa poglavljem Nebeske knjige, broj veza 11


1 Sura Stoka, ajet br. 154. Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati.


2 Sura Junus, ajet br. 94. A ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo upitaj one koji čitaju Knjigu, prije tebe objavljenu. Tebi Istina od Gospodara tvoga dolazi, i nikako ne budi od onih koji su u sumnji.


3 Sura Noćno putovanje, ajet br. 4. I Mi smo u Knjizi objavili sinovima Israilovim: "Vi ćete doista dva puta smutnju na Zemlji učiniti i preko mjere oholi postati."


4 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 48. Mi smo Musau i Harunu dali Furkan, svjetlo i opomenu za one koji se budu grijeha klonili.


5 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 50. I ovo je Opomena blagoslovljena koju objavljujemo, pa zar da je vi poričete!?


6 Sura Kazivanje, ajet br. 48. A kad im dolazi Istina od nas, oni govore: 'Zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Musau?' A zar oni, još davno, nisu porekli ono što je dato Musau?! Oni govore: 'Dvije čarolije, jedna drugu podržava', i govore: 'Mi ni u jednu ne vjerujemo!


7 Sura Kazivanje, ajet br. 49. Reci: 'Pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje, nego ove dvije, na Pravi put upučuje, nju bih slijedio, ako Istinu govorite!


8 Sura Pjesnici, ajet br. 196. On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih;


9 Sura Pjesnici, ajet br. 197. Zar ovim nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih?


10 Sura Padanje ničice, ajet br. 23. Musau smo Mi Knjigu dali - ne sumnjaj nimalo u to da Ga nije sreo - i putokazom je sinovima Isrilovim učinili.


11 Sura Krava, ajet br. 121. Oni ko­jima smo objavili Knjigu, pa je čitaju istinito i ispravno, to su oni koji u nju vjeruju. A oni koji u nju ne budu vjerovali, to su sigurni gu­bitnici.