Ajeti koji su povezani sa poglavljem Čovjek i stanja u kojim se nalazi, broj veza 10


1 Sura Plijen, ajet br. 29. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost rastavljanja istine od neistine darovati i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam. A Allahova je dobrota neizmjerna


2 Sura Hud, ajet br. 10. A ako ga blagodatima obaspemo poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: Nevolje su me napustile! On je doista umišljen i razmetljiv.


3 Sura Noćno putovanje, ajet br. 11. Čovjek i proklinje i blagosilja; čovjek je, doista, nagao.


4 Sura Noćno putovanje, ajet br. 70. Mi smo sinove Ademove doista odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.


5 Sura Noćno putovanje, ajet br. 83. Kad čovjeku kakvu blagodat darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a kad ga zadesi zlo, onda očajava.


6 Sura Noćno putovanje, ajet br. 100. Reci: "Da vi posjedujete riznice milosti Gospodara moga, i tada biste škrtarili iz straha da ne potrošite; čovjek je uvijek tvrdica.”


7 Sura Hadž, ajet br. 5. O ljudi! Ako ste u sumnji spram proživljenja - pa Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa, oblikovanog i neoblikovanog, da bismo vama objasnili! A u matericama zadržavamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, da ne zna, nakon što je znao, ništa. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.


8 Sura Bizantinci, ajet br. 54. Allah je Taj Koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage izemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće, On sve zna i sve može.


9 Sura Objašnjenje, ajet br. 50. "Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: 'Ovo sam i zaslužio, i ja ne mislim da će Čas (Sudnji) doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet.'" A Mi ćemo one koji nisu vjerovali sigurno o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku - doista ćemo im dati."


10 Sura Objašnjenje, ajet br. 51. "Kada čovjeku milost Svoju darujemo, on se okreće i udalji se na svoju stranu, a kad ga nevolja dotakne, onda se dugo moli."