Ajeti koji su povezani sa poglavljem Meleki, broj veza 15


1 Sura Plijen, ajet br. 12. Kad je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima


2 Sura Plijen, ajet br. 50. A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali:Iskusite patnju u ognju


3 Sura Hud, ajet br. 77. I kada izaslanici Naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče: Ovo je mučan dan!


4 Sura Hadž, ajet br. 75. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima - Allah sve čuje i sve vidi.


5 Sura Hadž, ajet br. 76. On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća.


6 Sura Krava, ajet br. 97. Reci: "Ko bude neprijatelj Džibrilu, pa on Allahovom voljom tebi na srce stavlja Kur'an potvrđujući istinitost onoga otprije, kao putokaz i radosnu vijest vjernicima.


7 Sura Krava, ajet br. 98. Ko je neprijatelj Allahu, melecima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikailu - pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji ne vjeruju!


8 Sura Pjesnici, ajet br. 210. Kur'an ne donose šejtani,


9 Sura Pjesnici, ajet br. 211. Nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri;


10 Sura Pjesnici, ajet br. 212. Oni nikako ne mogu da ga prisluškuju.


11 Sura Saba`, ajet br. 40. A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Zar su se ovi vama klanjali?"


12 Sura Saba`, ajet br. 41. oni će odgovoriti: "Uzvišen neka si, Ti si Gospodar naš,ne oni! Oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih.


13 Sura Zvijezda, ajet br. 5. uči ga Jedan ogromne snage,


14 Sura Zvijezda, ajet br. 7. na obzorju najvišem,


15 Sura Hidžr, ajet br. 53. "Ne plaši se!" - rekoše, donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati.”