Ajeti koji su povezani sa poglavljem Međusobne borbe, broj veza 0