Ajeti koji su povezani sa poglavljem Kur'anske sedžde, broj veza 0