Ajeti koji su povezani sa poglavljem Kazne - hudud, broj veza 11


1 Sura Trpeza, ajet br. 33. "Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju. To im je poniženje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka ih patnja velika"


2 Sura Trpeza, ajet br. 34. "ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete! I znajte da Allah prašta i da je milostiv."


3 Sura Trpeza, ajet br. 38. "Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar."


4 Sura Trpeza, ajet br. 39. "A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se - Allah će sigurno oprostiti. Allah, doista, prašta i milostiv je."


5 Sura Plijen, ajet br. 13. Zato što se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu; a onoga ko se suprotstavlja Allahu i Poslaniku Njegovu, Allah će, zaista, strašno kazniti


6 Sura Plijen, ajet br. 14. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju


7 Sura Svjetlost, ajet br. 2. Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!


8 Sura Svjetlost, ajet br. 4. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udara biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi.


9 Sura Svjetlost, ajet br. 5. Osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i Milostiv je!


10 Sura Svjetlost, ajet br. 7. A peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo, ako laže.


11 Sura Svjetlost, ajet br. 9. A peti put da je stigne Allahova srdžba, ako on govori Istinu.