Ajeti koji su povezani sa poglavljem Itikaf, broj veza 0