Ajeti koji su povezani sa poglavljem Islam i muslimani, broj veza 13


1 Sura Trpeza, ajet br. 15. "O sljedbenici Knjige, došao vam je Poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, i preko mnogo čega će i prijeći. A od Allaha vam dolaz svjetlost i Knjiga jasna"


2 Sura Pčele, ajet br. 9. "Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio."


3 Sura Hadž, ajet br. 41. One koji će, ako im damo vlast na Zemlji, namaz obavljati i zekat udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih - a Allahu se na kraju sve vraća.


4 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 92. Doista, ova vaša vjera - jedna je vjera, a Ja sam - vaš Gospodar, pa Meni robujete!


5 Sura Kazivanje, ajet br. 85. Onaj Koji ti objavljuje Kur'an sigurno će te vratiti na onaj svijet. Reci: 'Gospodar moj dobro zna ko je na Pravom putu i ko je u očitoj zabludi.


6 Sura Kazivanje, ajet br. 87. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi, kada ti se objave, i pozivaj Gospodaru svome i nikako ne budi od onih koji druge Njemu smatraju ravnim!


7 Sura Kazivanje, ajet br. 88. I ne klanjaj se, pored Allaha, drugom bogu! Nema boga osim Njega! Sve će, osim Njegovog lica propasti! On će suditi i Njemu će te se povratiti!


8 Sura Oni koji kleče, ajet br. 17. "i jasne smo im dokaze o vjeri dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja doćli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razićli."


9 Sura Oni koji kleče, ajet br. 18. "A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju",


10 Sura Krava, ajet br. 207. Ima ljudi koji se žrtvuju u težnji za zadovoljstvom Allahovim. A Allah je milostiv robovima Svojim.


11 Sura Krava, ajet br. 208. O vjernici, uđite u islam potpuno i ne idite stopama šejtanovim; on vam je doista neprijatelj otvoreni!


12 Sura Krava, ajet br. 257. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su taguti, odvode ih sa svjetla u tmine! To su stanovnici Vatre i u njoj će vječno ostati.


13 Sura Krava, ajet br. 258. Zar ne znaš za onoga koji se s Ibrahimom o Gospodaru njegovu prepirao, kada mu je Allah carstvo dao?! Kad Ibrahim reče: "Gospodar moj je Onaj Koji život i smrt daje!", on odgovori: "Ja život i smrt dajem!" Ibrahim reče: "Allah čini da Sunce izlazi s istoka, pa učini ti da iziđe sa zapada!" I nevjernik se zbuni! Allah doista silnike ne upućuje na Pravi put!