Ajeti koji su povezani sa poglavljem Fadileti Kur'ana i sureta, broj veza 26


1 Sura Prolog, Pristup, ajet br. 1. U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!


2 Sura Krava, ajet br. 1. Elif-Lam-Mim


3 Sura Krava, ajet br. 2. Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje.


4 Sura Stoka, ajet br. 154. Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati.


5 Sura Stoka, ajet br. 157. I da ne kažete: Da je Knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravog puta. Pa objavljuje vam se, eto, od Gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost; i ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A Mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza Naših odvraćaju zato što to stalno čine.


6 Sura Hud, ajet br. 1. Elif-lam-ra. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg


7 Sura Grom, ajet br. 31. Kad bi se kakvim Kur'anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali; Allahu pripada sve! A zar ne znaju vjernici da nevjernike će nesreća neprestano pogađati ili će se u blizini mjesta njihova događati, zbog onoga što rade - sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni. Allah će sigurno održati obećanje.


8 Sura Noćno putovanje, ajet br. 39. To je mudrost koju ti Gospodar tvoj objavljuje. I ne dodaji Allahu drugog boga da ne bi u Džehennem bio bačen, prekoren i od milosti Njegove udaljen.


9 Sura Pećina, ajet br. 1. Hvaljen neka je Allah Koji Svome robu objavljuje Knjigu, i nije je dao iskrivljenu, nego


10 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 10. Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?


11 Sura Svjetlost, ajet br. 1. Objavljujemo ovu suru i njezine propise činimo obaveznim! U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili.


12 Sura Pjesnici, ajet br. 192. I Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova;


13 Sura Pjesnici, ajet br. 193. Donosi ga povjerljivi Džibril,


14 Sura Pjesnici, ajet br. 194. na srce tvoje, da opominješ,


15 Sura Pjesnici, ajet br. 195. na jasnom arapskom jeziku.


16 Sura Pjesnici, ajet br. 196. On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih;


17 Sura Pjesnici, ajet br. 197. Zar ovim nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovih?


18 Sura Pjesnici, ajet br. 210. Kur'an ne donose šejtani,


19 Sura Pjesnici, ajet br. 211. Nezamislivo je da to oni čine; oni to nisu kadri;


20 Sura Pjesnici, ajet br. 212. Oni nikako ne mogu da ga prisluškuju.


21 Sura Krava, ajet br. 155. Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine A ti obraduj strpljive


22 Sura Krava, ajet br. 156. One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: "Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti.


23 Sura Krava, ajet br. 157. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihovoga i milost, ti su na Pravom putu.


24 Sura Krava, ajet br. 185. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga posti, a ko bolestan bude ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah hoće da vam olakša, a ne da teškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate za uputu koju vam je dao, te da zahvalni budete


25 Sura Krava, ajet br. 255. Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drije­mež ni san! Njegovo je ono što je na nebesi­ma i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzi­mati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! Njegova kursija obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni!"


26 Sura Krava, ajet br. 285. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara Njegova, i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove, mi među poslanicima Njegovim ne pravimo podjelu! Oni govore: "Čujemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gospodaru naš, i Tebi se vraćamo!"