Ajeti koji su povezani sa poglavljem Etika - pohvalna svojstva, broj veza 23


1 Sura Plijen, ajet br. 2. Pravi su vjernici samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im povećaju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju


2 Sura Stoka, ajet br. 152. ”I da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite; Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo; i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite", eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali.


3 Sura Stoka, ajet br. 153. "I doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova"; "eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili."


4 Sura Stoka, ajet br. 162. Reci: "Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista, posvećeni su Allahu, Gospodaru svjetova"


5 Sura Stoka, ajet br. 164. Reci: "Zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je On Gospodar svega?" Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grješnik samo će svoje breme nositi. Na kraju, Gospodaru svome ćete se vratiti i On će vas o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.


6 Sura Trpeza, ajet br. 119. Allah će reči: "Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će dženetske bašće, kroz koje teku rijeke, pripasti; vječno i dovijeka u njima će ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!"


7 Sura Krava, ajet br. 45. Tražite pomoć strpljenjem i namazom To je doista teško, osim poslušnima


8 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 199. Ti sa svakim - lijepo! i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!


9 Sura Noćno putovanje, ajet br. 26. Daj bližnjemu svome pavo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo.


10 Sura Noćno putovanje, ajet br. 27. Jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.


11 Sura Noćno putovanje, ajet br. 28. A ako moraš da od njih glavu okreneš, jer i sam od Gospodara svoga milost tražiš i njoj se nadaš, onda im bar koju lijepu riječ reci.


12 Sura Noćno putovanje, ajet br. 29. Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu - da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao.


13 Sura Noćno putovanje, ajet br. 34. I ne približavajte se imetku siročeta, osim ako želite da ga unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno. I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu zaista odgovarati!


14 Sura Noćno putovanje, ajet br. 35. Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru! To je bolje i posljedice su ljepše.


15 Sura Noćno putovanje, ajet br. 53. Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: - jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.


16 Sura Pećina, ajet br. 23. "I nikako za bilo šta ne reci: 'Uradit ću to sigurno sutra!' - ne dodavši:


17 Sura Pećina, ajet br. 24. 'Ako Bog da!' A kada zaboraviš, sjeti se Gospodara svoga i reci: 'Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga.'"


18 Sura Pjesnici, ajet br. 181. "Pravo mjerite na litru i ne zakidajte;"


19 Sura Pjesnici, ajet br. 182. "A na kantaru ispravnom mjerom mjerite;"


20 Sura Lukman, ajet br. 18. I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi Zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.


21 Sura Lukman, ajet br. 19. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; zbilja najneprijatniji glas je revanje magarca!


22 Sura Krava, ajet br. 157. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihovoga i milost, ti su na Pravom putu.


23 Sura Oni koji kleče, ajet br. 14. "Reci vjernicima da oproste onima koji se ne boje Allahove kazne da bi nagradio ljude za ono što su radili."