Ajeti koji su povezani sa poglavljem Il'jas, broj veza 0