Ajeti koji su povezani sa poglavljem Lut a.s., broj veza 37


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 80. I Luta - kad reče narodu svome: "Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?"


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 81. "Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi!"


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 82. A odgovor naroda njegova glasio je: "Istjerajte ih iz grada vašeg, oni su ljudi - čistunci!"


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 83. I Mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove; ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili.


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 84. I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali.


6 Sura Hud, ajet br. 80. Ali, da ja samo imam moć, reče on, ili da se mogu osloniti na nekog snažnog!


7 Sura Hud, ajet br. 81. A meleki rekoše: O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni tebi ne mogu nauditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje, nju će zadesiti isto što i njih, i neka se niko od vas ne obazire! Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu?


8 Sura Hud, ajet br. 82. I kada pade naredba Naša, Mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore - bi dolje, i na njih kao kišu grumenje od pečena blata spustismo, koje je neprekidno sipalo,


9 Sura Mravi, ajet br. 54. I Luta smo poslali kada reče narodu svome: 'Zašto činite razvrat naočigled jedni drugih?


10 Sura Mravi, ajet br. 55. Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste, uistinu, narod koji ne zna.


11 Sura Mravi, ajet br. 56. A odgovor naroda njegova glasio je: 'Istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi - čistunci!


12 Sura Mravi, ajet br. 57. I Mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti.


13 Sura Mravi, ajet br. 58. i pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti!


14 Sura Pjesnici, ajet br. 160. I Lutov je narod smatrao lažnim poslanike.


15 Sura Pjesnici, ajet br. 161. Kad im njihov brat Lut reče: "Kako to da se ne bojite?"


16 Sura Pjesnici, ajet br. 162. "Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani;"


17 Sura Pjesnici, ajet br. 163. "Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!"


18 Sura Pjesnici, ajet br. 164. "Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi."


19 Sura Pjesnici, ajet br. 165. "Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite?"


20 Sura Pjesnici, ajet br. 166. "A žene svoje koje je za vas Gospodar vaš stvorio - ostavljate? Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite."


21 Sura Pjesnici, ajet br. 167. Rekoše oni: "Ako se ne okaniš, o Lute, bit ćeš sigurno prognan!"


22 Sura Pjesnici, ajet br. 168. "Ja se gnušam toga što vi radite!", reče on.


23 Sura Pjesnici, ajet br. 169. "Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade!"


24 Sura Pjesnici, ajet br. 170. I Mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu - sve;


25 Sura Pjesnici, ajet br. 171. Osim starice koja je ostala sa onima koji su kaznu iskusili.


26 Sura Pjesnici, ajet br. 172. A zatim smo ostale uništili,


27 Sura Pjesnici, ajet br. 173. Spustivši na njih kišu, - a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!


28 Sura Hidžr, ajet br. 57. "I upita: 'A šta vi hoćete, o izaslanici?'"


29 Sura Hidžr, ajet br. 61. "I kad izaslanici dođoše Lutu",


30 Sura Hidžr, ajet br. 63. "Ne" - rekoše oni. "Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju",


31 Sura Hidžr, ajet br. 64. donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo."


32 Sura Hidžr, ajet br. 65. Izvedi čeljad svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, već produžite u pravcu kuda vam se naređuje!"


33 Sura Hidžr, ajet br. 66. "I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti."


34 Sura Hidžr, ajet br. 67. "U to dođoše stanovnici grada, veseli."


35 Sura Hidžr, ajet br. 73. I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce zalazilo",


36 Sura Hidžr, ajet br. 74. i Mi smo učinili da ono što je bilo gore bude dolje, i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sručili",


37 Sura Hidžr, ajet br. 76. "on je pored puta, i sada postoji",