Ajeti koji su povezani sa poglavljem Salih a.s., broj veza 32


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 73. A Semudu - njegova brata Saliha. "O, narode moj", govorio je on, " Allahu robujte, vi drugog boga osim Njega nemate! Evo vam znaka od Gospodara vašeg: ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je pa da vas patnja nesnosna stigne!"


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 74. "I sjetite se da ste Njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je On na Zemlji nastanio: u ravnicama njezinim palače gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati, i ne činite zlo po Zemlji nered praveći!"


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 75. A glavešine naroda njegova, one koje su se oholile, upitaše potlačene, one među njima koji su vjerovali: "Vjerujete li vi da je Salih poslan od Gospodara svoga?" - "Mi, uistinu, vjerujemo u sve ono što je po njemu objavljeno", odgovoriše oni.


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 76. "A mi, doista, ne vjerujemo u to u što vi vjerujete", rekoše oni koji su bili oholi.


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 77. I zaklaše oni kamilu, i zapovijed Gospodara svoga ne poslušaše i rekoše: "O Salih, učini da nas snađe to čime prijetiš, ako si poslanik."


6 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 78. I zadesi ih strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični.


7 Sura Hud, ajet br. 61. I Semudu - brata njihova Saliha. O narode moj, govorio je on, klanjajte se samo Allahu, vi drugog boga osim Njega nemate! On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj! Zato Ga molite da vam oprosti i pokajte Mu se, jer Gospodar moj je, zaista, blizu i odaziva se.


8 Sura Mravi, ajet br. 45. A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da u ibadetu budu jedino Allahu - a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale.


9 Sura Mravi, ajet br. 48. U gradu je bilo devet osoba koje su po zemlji, ne red, nego nered činile.


10 Sura Mravi, ajet br. 49. Allahom se zakunite', rekoše, 'da ćemo noću i njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći: 'Mi nismo prisustvovali pogibiji porodice njegove, mi, zaista, Istinu govorimo.


11 Sura Mravi, ajet br. 50. I smišljali su spletke, pa i Mi smo, a oni to nisu osjećali.


12 Sura Mravi, ajet br. 51. pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova: uništili smo sve - i njih i narod njihov.


13 Sura Mravi, ajet br. 52. Eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili - to je, zaista, pouka narodu koji zna.


14 Sura Mravi, ajet br. 53. a spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili.


15 Sura Pjesnici, ajet br. 141. I Semud je smatrao lažnim poslanike.


16 Sura Pjesnici, ajet br. 142. Kad im brat njihov Salih reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?"


17 Sura Pjesnici, ajet br. 143. "Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani."


18 Sura Pjesnici, ajet br. 144. "Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!"


19 Sura Pjesnici, ajet br. 145. "Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi."


20 Sura Pjesnici, ajet br. 146. "Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni?


21 Sura Pjesnici, ajet br. 147. "U vrtovima i među izvorima?"


22 Sura Pjesnici, ajet br. 148. "U usjevima i među palmama sa plodovima zrelim?"


23 Sura Pjesnici, ajet br. 149. "Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete;"


24 Sura Pjesnici, ajet br. 150. "Zato se bojte Allaha i poslušni meni budite;"


25 Sura Pjesnici, ajet br. 151. "I ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju;"


26 Sura Pjesnici, ajet br. 152. "Koji na Zemlji ne zavode red, već nered uspostavljaju."


27 Sura Pjesnici, ajet br. 153. Rekoše oni: "Ti si samo opčinjen;"


28 Sura Pjesnici, ajet br. 154. "Ti si čovjek, kao i mi; zato nam donesi jedno čudo ako je Istina to što govoriš!"


29 Sura Pjesnici, ajet br. 155. "Evo to je kamila", reče on, "u određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi;"


30 Sura Pjesnici, ajet br. 156. "I ne činite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na Velikom danu!"


31 Sura Pjesnici, ajet br. 157. Ali, oni je zaklaše i potom se pokajaše.


32 Sura Pjesnici, ajet br. 158. I stiže ih kazna. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje;