Ajeti koji su povezani sa poglavljem Hud a.s., broj veza 25


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 65. A Adu - njegova brata Huda. On je govorio: "O narode moj, Allahu robujte, vi drugog boga osim Njega nemate, zar se ne bojite?"


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 66. Glavešine naroda njegova, koje nisu vjerovale, odgovarale su: "Mi smatramo da si ti doista neznalica i mi mislimo da si zaista lažac."


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 67. A on je govorio: "O narode moj, nisam ja neznalica, nego sam Gospodara svjetova poslanik;"


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 68. "Dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam iskreni savjetnik."


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 69. "Zar vam je čudno što vam pouka od Gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je On nasljednicima Nuhova naroda učinio i stvorio vas krupnog rasta. I neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli."


6 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 70. Oni su govorili: "Zar si nam došao zato da samo Allahu robujemo, a da napustimo one koje su preci naši obožavali? Učini da nas snađe to čime nam prijetiš, ako je istina to što govoriš!"


7 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 71. "Već vas je snašla kazna i gnjev Gospodara vašeg!" - govorio je on. "Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim kojima ste ih vi i preci vaši nazvali, a o kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte, i ja ću s vama čekati!"


8 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 72. I Mi smo iz milosti Naše njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze Naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali.


9 Sura Pjesnici, ajet br. 123. I Ad je smatrao lažnim poslanike.


10 Sura Pjesnici, ajet br. 124. Kad im brat njihov Hud reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?"


11 Sura Pjesnici, ajet br. 125. "Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani;"


12 Sura Pjesnici, ajet br. 126. "Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!"


13 Sura Pjesnici, ajet br. 127. "Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi."


14 Sura Pjesnici, ajet br. 128. "Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući;"


15 Sura Pjesnici, ajet br. 129. "I podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti;"


16 Sura Pjesnici, ajet br. 130. "A kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici?"


17 Sura Pjesnici, ajet br. 131. "Bojte se Allaha i meni budite poslušni!"


18 Sura Pjesnici, ajet br. 132. "Bojte se Onoga Koji vam daruje ono što znate;"


19 Sura Pjesnici, ajet br. 133. "Daruje vam stoku i sinove;"


20 Sura Pjesnici, ajet br. 134. "I bašče i izvore."


21 Sura Pjesnici, ajet br. 135. "Ja se, doista, za vas bojim na Velikom danu patnje."


22 Sura Pjesnici, ajet br. 136. Rekoše oni: "Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik;"


23 Sura Pjesnici, ajet br. 137. "Ovako su i narodi davnašnji vjerovali;"


24 Sura Pjesnici, ajet br. 138. "I mi nećemo biti mučeni."


25 Sura Pjesnici, ajet br. 139. I oni su nastavili da ga u laž utjeruju, pa smo ih Mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruju.