Ajeti koji su povezani sa poglavljem Isa a.s., broj veza 20


1 Sura Trpeza, ajet br. 47. "i sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio - pravi su grješnici."


2 Sura Trpeza, ajet br. 72. "Nevjernici su oni koji govore: 'Bog je - Mesih, sin Merjemin!' A Mesih je govorio: 'O sinovi Israilovi, ibadet činite Allahu, i mome i vašem Gospodaru!' Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko moči pomoći."


3 Sura Trpeza, ajet br. 73. "Nevjernici su oni koji govore: Allah je jedan od trojice! A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stiči svakog od njih koji nevjernik ostane."


4 Sura Trpeza, ajet br. 75. "Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik - i prije njega su dolazili i odlazili poslanici - a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeču."


5 Sura Trpeza, ajet br. 109. Na dan kada Allah sakupi poslanike i upita: "Da li su vam se odazivali?" - oni će reči: "Mi ne znamo jer samo Ti znaš sve tajne."


6 Sura Trpeza, ajet br. 112. A kada učenici rekoše: "O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?" - on reče: "Bojte se Allaha, ako ste vjernici."


7 Sura Trpeza, ajet br. 114. Isa, sin Merjemin, reče: "O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!"


8 Sura Trpeza, ajet br. 115. Ja ću vam je spustiti - reče Allah - ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neču kazniti.


9 Sura Trpeza, ajet br. 116. A kada Allah rekne: O 'Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: "Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha! " - on će reči: "Čist si Ti od toga! Meni nije prilično da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to več znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; samo Ti jedini sve što je skriveno znaš."


10 Sura Merjema, ajet br. 16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukučana svojih na istočnu stranu povukla


11 Sura Merjema, ajet br. 22. I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.


12 Sura Merjema, ajet br. 23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. 'Kamo sreče da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!', povika ona.


13 Sura Merjema, ajet br. 25. Zatresi palmino stablo, posut če po tebi datule svježe


14 Sura Merjema, ajet br. 30. Ja sam Allahov rob", reče on, "meni če On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti,


15 Sura Merjema, ajet br. 35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, Uzvišen je On! Kad nešto odredi, On za to rekne samo: "Budi!" - i ono bude.


16 Sura Vjernici, ajet br. 52. Ova vaša vjera - jedna je vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se bojte!


17 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 91. A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u nju život udahnusmo, i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo.


18 Sura Ukras, ajet br. 57. A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili.


19 Sura Ukras, ajet br. 58. I rekli: 'Da li su naša božanstva bolja ili on?' A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački.


20 Sura Ukras, ajet br. 59. On je bio samo rob na koga smo Mi blagodati prosuli i učinili ga primjerom sinovima Israilovim.