Ajeti koji su povezani sa poglavljem Ibrahim a.s., broj veza 58


1 Sura Stoka, ajet br. 74. A kad Ibrahim reče ocu svome Azeru: "Zar kumire smatraš bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi."


2 Sura Stoka, ajet br. 79. "Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome Koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju!"


3 Sura Stoka, ajet br. 84. I Mi mu poklonismo Ishaka i Ja'kuba; i svakog uputismo - a Nuha smo još prije uputili - i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna - eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine


4 Sura Hud, ajet br. 70. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. Ti se ne boj!, rekoše oni, mi smo Lutovu narodu poslani.


5 Sura Hud, ajet br. 74. I pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest, on se poče raspravljati s Našim izaslanicima o narodu Lutovu.


6 Sura Merjema, ajet br. 42. Kada je rekao ocu svome: 'O oče moj, zašto obožavaš onoga koji niti čuje niti vidi, niti ti može od kakve koristi biti?


7 Sura Merjema, ajet br. 43. O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi; zato mene slijedi, i ja ču te na Pravi put uputiti


8 Sura Merjema, ajet br. 46. Otac njegov je rekao: "Zar mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ču te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti.


9 Sura Merjema, ajet br. 49. Pošto ih je napustio i one kojima su se, mimo Allaha, klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo


10 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 51. Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali.


11 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 58. I porazbija ih on u komade, osim onoga najvećeg, da bi se njemu obratili.


12 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 59. "Ko uradi ovo sa bogovima našim?", povikaše oni, "zaista je silnik."


13 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 60. "Čuli smo jednog momka kako ih huli", rekoše, "ime mu je Ibrahim."


14 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 61. "Dovedite ga da ga ljudi vide", rekoše, "da posvjedoče."


15 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 62. "Jesi li ti uradio ovo sa bogovima našim, o Ibrahime?" - upitaše.


16 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 63. "To je učinio ovaj najveći od njih; pitajte ih ako umiju da govore", reče on.


17 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 64. I oni se pribraše, pa sami sebi rekoše: "Vi ste, zaista, nasilnici!"


18 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 65. Zatim glave oboriše i rekoše: "Ti znaš da ovi ne govore!"


19 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 66. "Pa zašto se onda, umjesto Allahu, klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti niti od vas kakvu štetu otkloniti?", upita on.


20 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 67. "Teško vama i onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate! Zašto se ne opametite?"


21 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 68. "Spalite ga i bogove vaše pomozite, ako hoćete to da učinite!," povikaše.


22 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 69. "O vatro!", rekosmo Mi, "postani hladna, i spas Ibrahimu!"


23 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 71. I spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili.


24 Sura Pjesnici, ajet br. 69. I kaži im vijest o Ibrahimu;


25 Sura Pjesnici, ajet br. 70. Kad je oca svoga i narod svoj upitao: "Čemu se vi klanjate?"


26 Sura Pjesnici, ajet br. 71. A oni odgovorili: "Klanjamo se kumirima i povazdan im se molimo."


27 Sura Pjesnici, ajet br. 72. On rekao je: "Da li vas oni čuju kada se molite;"


28 Sura Pjesnici, ajet br. 73. "Ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi?"


29 Sura Pjesnici, ajet br. 74. "Ne", odgovoriše, "ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju."


30 Sura Pjesnici, ajet br. 75. "A da li ste razmišljali", upita on "da su oni kojima se klanjate..."


31 Sura Pjesnici, ajet br. 76. "Vi i kojima su se klanjali davni preci vaši,"


32 Sura Pjesnici, ajet br. 77. "...Doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova.'"


33 Sura Pjesnici, ajet br. 78. "Koji me je stvorio i na Pravi put uputio,"


34 Sura Pjesnici, ajet br. 79. "I Koji me hrani i poji,"


35 Sura Pjesnici, ajet br. 80. "I Koji me, kad se razbolim, liječi,"


36 Sura Pjesnici, ajet br. 81. "I Koji će mi život oduzeti, i Koji će me poslije oživiti,"


37 Sura Pjesnici, ajet br. 82. "I Koji će mi, žudim za tim, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!"


38 Sura Pjesnici, ajet br. 83. "Gospodaru moj, podari mi mudrost i pridruži me onima koji su dobri;"


39 Sura Pjesnici, ajet br. 84. "I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći;"


40 Sura Pjesnici, ajet br. 85. "I učini me jednim od onih kojima ćeš dženetske blagodati darovati;"


41 Sura Pjesnici, ajet br. 86. "I ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih;"


42 Sura Pjesnici, ajet br. 87. "I ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti;"


43 Sura Pjesnici, ajet br. 88. "Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti,"


44 Sura Pjesnici, ajet br. 89. "Samo će Onaj Koji Allahu srca čista dođe spašen biti."


45 Sura Pauk, ajet br. 16. A i Ibrahima, kad rekao je narodu svome: 'Allahu ibadet činite i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate.


46 Sura Pauk, ajet br. 24. Odgovor naroda njegova bijaše: 'Ubijte ga ili ga spalite!', ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.


47 Sura Pauk, ajet br. 25. Vi ste', reče on, 'mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, Vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći.


48 Sura Pauk, ajet br. 26. I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: 'Ja se selim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, Silan i Mudar.


49 Sura Pauk, ajet br. 27. I Mi smo mu ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njihova vjerovjesništva i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu njegovu nagradu dali, a na onom će, doista, jedan od onih dobrih biti.


50 Sura Krava, ajet br. 124. I kada je Ibrahima Gospodar njegov s neko­liko riječi na iskušenje stavio, pa ih je on pot­puno izvršio, Allah je rekao: "Učinit ću da ti budeš ljudima vođa." On je upitao: "A i neki iz mog potomstva?" Odgovorio mu je: "Obećanje Moje ne obuhvaća silnike!


51 Sura Krava, ajet br. 129. Gospodaru naš, pošalji među njih poslanika, jednoga od njih, koji će im ajete Tvoje kaziva­ti, Knjizi i mudrosti ih poučiti i očistiti ih, jer Ti si doista Silni i Mudri.


52 Sura Krava, ajet br. 130. Ko drugi vjeru Ibrahimovu izbjegava do onaj koji ne drži do sebe! Mi smo njega na ovome svijetu odabrali, pa će on i na drugom svijetu biti među dobrima.


53 Sura Krava, ajet br. 253. To su poslanici, Mi smo odlikovali jedne nad drugim. Neke od poslanika odlikovali smo jedne nad drugima. S nekima od njih je i Al­lah govorio, a neke je za više stupnjeva uzdi­gao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo doka­ze dali i Ruhom svetim ga podržali. Da je Al­lah htio, oni se ne bi međusobno poslije njih ubijali, kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli: neki su od njih vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali! Ali Allah radi ono što On želi.


54 Sura Hidžr, ajet br. 51. "I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim",


55 Sura Hidžr, ajet br. 52. "kada su mu ušli i rekli: 'Mir!' - on je rekao: 'Mi smo se uplašili vas.'"


56 Sura Hidžr, ajet br. 54. "Donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?" - reče on - "čime me radujete?"


57 Sura Hidžr, ajet br. 55. "Donosimo ti radosnu vijest, koja će se doista obistiniti" - rekoše oni - "zato nadu ne gubi!"


58 Sura Krava, ajet br. 260. A kada Ibrahim reče: "Gospodaru moj, pokaži mi kako oživljuješ umrle?" On reče: "Zar ne vjeruješ?!" "Dakako, vjerujem", odgovori on, "ali da mi se srce smiri!" Zatim mu reče: "Pa, onda, uzmi četiri ptice, isijeci ih, pa po dio od njih stavi na svaki brežuljak! Zatim ih pozovi, doći će ti žureći! Znaj da je Allah Silan i Mudar!"