Ajeti koji su povezani sa poglavljem Nuh a.s., broj veza 69


1 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 59. Mi smo Nuha poslali narodu njegovu, pa im je on govorio: "O narode moj, Allahu robujte, vi drugog boga osim Njega nemate! Ja se doista plašim za vas patnje na Velikom danu!"


2 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 60. A glavešine naroda njegova su odgovarale: "Mi smatramo da si ti u pravoj zabludi."


3 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 61. A on je govorio: "O narode moj, nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik Gospodara svjetova";


4 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 62. "poslanice Gospodara svoga vam dostavljam i savjetujem vas; ja od Allaha znam ono što ne znate vi."


5 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 63. Zar vam je čudno što vam pouka od Gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje, da biste se grijeha klonili i da biste pomilovani bili?


6 Sura Bedemi , Vrhovi Bedema, ajet br. 64. Ali, oni su ga lažnim smatrali, pa smo spasili njega i one koji su bili uz njega u lađi, a one koji u dokaze Naše nisu vjerovali - potopili. Uistinu, oni su pravi slijepci bili.


7 Sura Hud, ajet br. 25. I Nuha poslasmo narodu njegovu. Ja sam tu - govorio je on - da vas otvoreno opominjem.


8 Sura Hud, ajet br. 27. Glavešine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše: Koliko mi vidimo ti si čovjek kao i mi, a vidimo i da te bez ikakva razmišljanja slijede samo oni koji su niko i ništa među nama; ne vidimo da ste vi imalo bolji, štaviše, mislimo da ste lažljivci.


9 Sura Hud, ajet br. 28. O narode moj, govorio je on, da vidimo! Ako je meni jasno ko je Gospodar moj i ako mi je On od Sebe dao vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to zar da vas silimo da to protiv volje vaše priznate?


10 Sura Hud, ajet br. 29. O narode moj! Za ovo, ja od vas ne tražim blaga, Allah će mene nagraditi. I ja neću otjerati vjernike, oni će pred Gospodara svoga izići; ali, ja vidim da ste vi narod koji ne zna.


11 Sura Hud, ajet br. 30. O narode moj! Ko bi me od Allaha odbranio kad bih ih otjerao? Zašto se ne urazumite?


12 Sura Hud, ajet br. 32. O Nuhu, rekoše oni, ti si želio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj, neka se ostvari ono što nam prijetiš, ako istinu govoriš!


13 Sura Hud, ajet br. 36. I Nuhu bi objavljeno: Osim onih koji su već vjernici, niko više iz naroda tvoga neće vjernik postati, zato se ne žalosti zbog onoga što oni stalno čine


14 Sura Hud, ajet br. 40. I kad je zapovijed Naša pala i voda s površine zemlje pokuljala, Mi smo rekli: Ukrcaj u lađu od svake životinjske vrste po jedan par, i čeljad svoju - osim onih o kojima je bilo govora - i vjernike, a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali.


15 Sura Hud, ajet br. 42. I ona ih je ponijela na valovima velikim kao brda i Nuh zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko: O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima!


16 Sura Hud, ajet br. 43. A on reče: Sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi. Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!, reče Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bi.


17 Sura Hud, ajet br. 44. I bi rečeno: O zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani! I voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini El-Džudi, i bi rečeno: Daleko neka je narod nevjernički!


18 Sura Hud, ajet br. 45. A Nuh je bio zamolio Gospodara svoga i rekao: Gospodaru moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje Tvoje je zaista istinito i Ti si od mudrih najmudriji!


19 Sura Hud, ajet br. 46. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je On, jer radi ono što ne valja, zato Me ne moli za ono što ne znaš! Savjetujem te da neznalica ne budeš.


20 Sura Hud, ajet br. 48. O Nuhu, bi rečeno iskrcaj se, sa selamom Našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom! Bit će naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koje će poslije snaći Naša kazna nesnosna!


21 Sura Junus, ajet br. 71. Kaži im vijest o Nuhu! Kada on reče narodu svome: "O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima, a ja se stalno uzdam u Allaha, onda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte!"


22 Sura Junus, ajet br. 72. "A ako glave okrenete, pa ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman."


23 Sura Junus, ajet br. 73. "Ali, nazvaše ga lašcem, pa Mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo i nasljednicima ih učinismo a one koji dokaze naše nisu priznavali potopismo pa pogledajte kako su završili oni koji se na opomene nisu osvrtali!"


24 Sura Vjernici, ajet br. 23. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: O narode moj, samo Allahu ibadet činite, vi drugog boga osim Njega nemate; zar se ne bojite?


25 Sura Vjernici, ajet br. 26. Gospodaru moj', reče on, 'pomozi mi, oni me u laž utjeruju!


26 Sura Vjernici, ajet br. 27. Pa mu objavismo Mi: 'Lađu pred očima Našim i po objavi Našoj pravi, pa kad zapovijed Naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste po dvoje, mužjaka i ženku, i porodicu svoju, ali ne i one od njih za koje Riječ prethodila je, i ne obraćaj Mi se za nevjernike, jer će, doista, biti potopljeni.


27 Sura Vjernici, ajet br. 28. Pa kad se smjestiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe - reci: 'Hvala Allahu, Koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje!


28 Sura Vjernici, ajet br. 29. i reci: 'Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ!


29 Sura Vjernici, ajet br. 30. U tome su, zaista, pouke, a Mi smo, doista, stavljali na kušnju.


30 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 76. I spomeni Nuha - kad u davno vrijeme zavapi, pa Mu se odazvasmo, i njega i njegovu porodicu od jada velikog spasismo.


31 Sura Vjerovjesnici, ajet br. 77. I od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze Naše, zaštitismo. To bijahu opaki ljudi, pa ih sve potopismo.


32 Sura Vjernici, ajet br. 31. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali


33 Sura Vjernici, ajet br. 33. Ali bi glavešine naroda njegova, koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onom svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovom svijetu raskošno žive, govorili: 'On je čovjek kao i vi; jede ono što i vi jedete, i pije ono što i vi pijete;


34 Sura Vjernici, ajet br. 35. Zar vama on da prijeti da ćete, pošto pomrete i zemlja i kosti postanete, doista, oživljeni biti?


35 Sura Vjernici, ajet br. 36. Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti!


36 Sura Vjernici, ajet br. 39. Gospodaru moj' zamolio bi on, 'pomozi mi, oni me u laž utjeruju!


37 Sura Vjernici, ajet br. 40. Uskoro će se oni pokajati!, odgovorio bi On.


38 Sura Pjesnici, ajet br. 105. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike.


39 Sura Pjesnici, ajet br. 106. Kad im brat njihov Nuh reče: "Kako to da se Allaha ne bojite?"


40 Sura Pjesnici, ajet br. 107. "Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani;"


41 Sura Pjesnici, ajet br. 108. "Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!"


42 Sura Pjesnici, ajet br. 109. "Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će Gospodar svjetova nagraditi."


43 Sura Pjesnici, ajet br. 110. "Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni!"


44 Sura Pjesnici, ajet br. 111. Oni rekoše: "Kako da te poslušamo, kad te najniži sloj ljudi slijedi?"


45 Sura Pjesnici, ajet br. 112. "Ne znam ja šta oni rade", reče on.


46 Sura Pjesnici, ajet br. 113. "Svi će pred Gospodarom mojim, da znate, račun polagati."


47 Sura Pjesnici, ajet br. 114. "A ja vjernike neću otjerati;"


48 Sura Pjesnici, ajet br. 115. "Ja samo javno opominjem."


49 Sura Pjesnici, ajet br. 116. "Ako se ne okaniš, o Nuhu!", rekoše oni, "bit ćeš sigurno kamenovan!"


50 Sura Pjesnici, ajet br. 117. "Gospodaru moj", reče on, "narod moj me u laž utjeruje."


51 Sura Pjesnici, ajet br. 118. "Pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi!"


52 Sura Pjesnici, ajet br. 119. I Mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi krcatoj spasili;


53 Sura Pjesnici, ajet br. 120. A ostale potopili.


54 Sura Nuh, ajet br. 5. "On reče: 'Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,"


55 Sura Nuh, ajet br. 6. "ali ga je pozivanje moje još više udaljilo"


56 Sura Nuh, ajet br. 10. "i govorio: Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta;"


57 Sura Nuh, ajet br. 11. "On će vam kišu obilatu slati "


58 Sura Nuh, ajet br. 12. "i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati."


59 Sura Nuh, ajet br. 13. "Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,"


60 Sura Nuh, ajet br. 14. "On vas postepeno stvara?!"


61 Sura Nuh, ajet br. 15. "Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,"


62 Sura Nuh, ajet br. 16. "i na njima Mjesec svijetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio?"


63 Sura Nuh, ajet br. 17. "Allah vas od zemlje poput bilja stvara,"


64 Sura Nuh, ajet br. 18. "zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti."


65 Sura Nuh, ajet br. 19. "Allah vam je Zemlju učinio ravnom,"


66 Sura Nuh, ajet br. 20. "da biste po njoj hodili putevima prostranim.'"


67 Sura Nuh, ajet br. 21. "Nuh reče: 'Gospodaru moj, oni me ne slušaju i povode se za onima čija bogastva i djeca samo njihovu propast uvećavaju"


68 Sura Nuh, ajet br. 23. "I govore: ‘Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako, ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte!‘,"


69 Sura Nuh, ajet br. 24. "a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti nasilnicima samo zabludu povećaj!'"