Ajeti koji su povezani sa poglavljem Dove, broj veza 29


1 Sura Junus, ajet br. 12. Kada čovjeka snađe nevolja, on Nam se moli: ili ležeći ili sjedeći ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo on nastavlja kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade.


2 Sura Junus, ajet br. 15. A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, onda govore oni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur'an, ili ga izmijeni!" Reci: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo ono što mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem neposlušan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu."


3 Sura Junus, ajet br. 88. I Musa reče: "Gospodaru naš! Ti si dao Faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovom svijetu, pa oni, Gospodaru moj, zavode s puta Tvoga! Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu!"


4 Sura Grom, ajet br. 13. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; On šalje gromove i udara njima koga hoće - opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može.


5 Sura Grom, ajet br. 36. Neki od onih kojima smo dali knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od Objave. Reci: "Meni je naređeno da samo Allahu ibadet činim i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam."


6 Sura Ibrahim, ajet br. 37. "Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, namaz obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili."


7 Sura Ibrahim, ajet br. 39. "Hvala Allahu, Koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka; Gospodar moj, uistinu, uslišava molbe."


8 Sura Ibrahim, ajet br. 40. "Gospodaru moj, daj da ja i potomci moji obavljamo namaz; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju!"


9 Sura Noćno putovanje, ajet br. 11. Čovjek i proklinje i blagosilja; čovjek je, doista, nagao.


10 Sura Jusuf, ajet br. 101. „Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i naučio me tumačenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!“


11 Sura Vjernici, ajet br. 95. A Mi , zaista, možemo da ti pokažemo ono čime im prijetimo.


12 Sura Vjernici, ajet br. 96. Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose,


13 Sura Vjernici, ajet br. 97. i reci: 'Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih,


14 Sura Mravi, ajet br. 62. Onaj Koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji jedne drugima smjenjuje - Zar pored Allaha postoji drugi bog?! Kako nikako vi pouku da primite!?


15 Sura Pjesnici, ajet br. 83. "Gospodaru moj, podari mi mudrost i pridruži me onima koji su dobri;"


16 Sura Pjesnici, ajet br. 84. "I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći;"


17 Sura Pjesnici, ajet br. 85. "I učini me jednim od onih kojima ćeš dženetske blagodati darovati;"


18 Sura Pjesnici, ajet br. 86. "I ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih;"


19 Sura Pjesnici, ajet br. 87. "I ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti;"


20 Sura Pjesnici, ajet br. 88. "Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti,"


21 Sura Pjesnici, ajet br. 89. "Samo će Onaj Koji Allahu srca čista dođe spašen biti."


22 Sura Krava, ajet br. 129. Gospodaru naš, pošalji među njih poslanika, jednoga od njih, koji će im ajete Tvoje kaziva­ti, Knjizi i mudrosti ih poučiti i očistiti ih, jer Ti si doista Silni i Mudri.


23 Sura Skupovi, ajet br. 46. Reci: 'Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti Koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet, Ti ćeš robovima Svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili!'


24 Sura Dogovaranje, ajet br. 25. I On je onaj koji prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.


25 Sura Muhammed, ajet br. 16. "Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dano znanje: Šta ono on maloprije reče? To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode."


26 Sura Krava, ajet br. 186. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi moli­telja kada Me zamoli. Zato, neka se i oni na Moj poziv odazovu, neka vjeruju u Mene, kako bi bili na Pravom putu.


27 Sura Krava, ajet br. 200. A kada završite obrede vaše, Allaha spomi­njite kao što spominjete pretke vaše, pa i više od toga! Ima ljudi koji govore: 'Gospodaru naš, daj Ti nama na ovome svijetu!', a na drugom svijetu neće imati ništa!


28 Sura Pokajanje, ajet br. 113. "Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti."


29 Sura Krava, ajet br. 286. Allah nijednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene; njoj u korist pripada ono što je stekla, a protiv nje je što je stekla (zla)! "Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage! Ti preko grijeha nam prijeđi, oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar naš, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!"